Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 210 produktów.

Podkategorie

z 18
 • 22,45 zł
  Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński

  Publikacja dotyczy procesów migracyjnych, które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych, środowiskowych i instytucjonalnych podejmowanych na rzecz seniorów.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 313373
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 19,95 zł
  Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski

  W książce za cel przyjęto zidentyfikowanie cech mobilności przestrzennej osób starszych zamieszkujących Śródmieście w Łodzi. Dla zrealizowania głównego celu opracowania zastosowano badanie ankietowe osób zamieszkujących ten fragment miasta.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 313371
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 22,45 zł
  Małgorzata Leyko, Zofia Snelewska-Stempień

  Książka prezentuje wyniki badań kulturoznawców i socjologów. Nie ogranicza się bynajmniej do opisania historii sztuk cyrkowych, ale umiejscawia je w szerokim kontekście społecznym, antropologicznym i kulturowym.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 308311
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 108,68 zł
  Zbigniew Izdebski

  Autor nie tylko ukazuje szerokie spektrum danych dotyczących naszych seksualnych zachowań, potrzeb, ocen, asercji, lęków, ale także zadaje pytania, które wykraczają poza domenę seksualną, choć są z nią związane: Kim jesteśmy? Czego pragniemy?

  108,68 zł
  PDF
  prodcutid: 301814
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 19,95 zł
  Katarzyna Orszulak-Dudkowska

  W książce podjęto rozważania z zakresu antropologii ekonomicznej i antropologii codzienności na podstawie niepublikowanych materiałów źródłowych - prywatnych zeszytów z rachunkami domowymi.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 305392
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 14,94 zł
  Jolanta Marchlewska

  Bezcenne wskazówki jak poprawić lub zmienić swoje życie, aby było spełnione i szczęśliwe. Wspaniała i potrzebna książka! Urszula Dudziak

  14,94 zł
  PDF
  prodcutid: 305390
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 20,45 zł
  Aneta Pawłowska, Anna Wendorff, Julia...

  Książka dotyczy koncepcji i problemów związanych z dostosowaniem odbioru sztuk wizualnych do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami, m.in. wzrokowymi, słuchowymi, intelektualnymi.

  20,45 zł
  PDF
  prodcutid: 304957
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 17,60 zł
  Anna Wandzel

  Monografia zbiorowa poświęcona tematyce mieszkaniowej przedstawionej z perspektywy antropologii i historii kultury.

  17,60 zł
  PDF
  prodcutid: 303831
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 22,50 zł
  Sylwia Męcfal

  Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku.

  22,50 zł
  PDF
  prodcutid: 301891
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 24,94 zł
  Konrad Kubala

  W monografii omówiono wzory wytwarzania określonych typów racjonalności w publicznych dyskursach o pracy oraz ich recepcję przez odbiorców mediów.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 301884
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 0,00 zł
  red. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

  Sport zawsze stanowił nieodłączony element kultury, jednak w ostatnich czasach problematyka ta nabrała nowego, ogromnego znaczenia.

  20,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 288682
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
 • 40,00 zł
  Zbigniew Dziubiński, Zbigniew Krawczyk,...

  Podręcznik kierowany szczególnie do studentów wychowania fizycznego i sportu, ale także do studentów z innych obszarów nauki, którzy zainteresowani są sportem rekreacyjnym i wyczynowym; osób w pełni sprawnych i niepełnosprawnych...

  40,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299061
  Availid: -1
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
  Availid: 305392
  Availid: 305390
  Availid: 304957
  Availid: 303831
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
z 18