Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 190 produktów.

Podkategorie

z 16
 • 23,20 zł
  Agnieszka Fihel

  Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa.

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 288553
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 32,80 zł
  Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki

  Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych.

  32,80 zł
  PDF
  prodcutid: 286540
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 19,95 zł
  Małgorzata Kostrzyńska

  Podstawę do napisania książki stanowi trwające kilka lat badanie partycypacyjne, prowadzone wśród bezdomnych mężczyzn próbujących „Wziąć sprawy w swoje ręce” i samodzielnie powołać organizację, która miała temu sprzyjać.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 283682
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 22,45 zł
  Dorota Kobus-Ostrowska

  Celem pracy jest charakterystyka czynników, które determinują aktywność zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce oraz podjęcie próby określenia rodzaju działań niezbędnych do wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 283680
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 27,45 zł
  Jakub Niedbalski

  Autor z właściwą sobie skrupulatnością pokazuje świat osób uprawiających sport, nieustannie przezwyciężających własne bariery i ograniczenia, które podejmują walkę nie tylko z napotykanymi na ich drodze przeciwnikami, ale przede wszystkim z samymi sobą.

  27,45 zł
  PDF
  prodcutid: 260937
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 10,00 zł
  Marta Tomaszewska

  Książka o powołaniach kapłańskich w Kościele katolickim w Polsce w ujęciu socjologicznymi

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260846
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 10,00 zł
  Dominika Maison, Katarzyna Pawlikowska

  Autorki malują portret współczesnych Polek szczegółowo i z wielu perspektyw – od portretu rodzinnego i pejzażu z widokiem na pracę, politykę i kościół, po „prześwietlenie kobiecej torebki” a nawet zajrzenie do łóżka.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260830
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 0,00 zł
  Monika Kamieńska, Monika Mularska-Kucharek

  Książka zawiera wywiady ze znanymi osobami oraz porady eksperckie na temat poprawy jakości życia ludzi starszych.

  17,45 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 276739
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 0,00 zł

  Osią przewodnią książki są przemiany państwa i systemu klasowego w Polsce oraz relacji zachodzących między nimi w polu edukacyjnym po 1989 roku.

  34,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 275273
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 19,95 zł
  Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota...

  Książka dotyczy niepełnosprawności jako zjawiska społecznego powstającego pod wpływem czynników historycznych, kulturowych oraz politycznych.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 275575
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 31,21 zł
  Norbert Elias, Marta Bucholc

  Esej dotyczy ewolucji poczucia czasu w perspektywie społeczno-historycznej.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 274172
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
 • 10,00 zł
  Kazimierz Kelles-Krauz

  Kazimierz Kelles-Kraus: marksista i patriota, naukowiec i polityk, zwolennik niepodległości Polski oraz idei socjalizmu, autor koncepcji, która godziła potrzeby narodu z międzynarodowym socjalizmem

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 273915
  Availid: -1
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
  Availid: 260937
  Availid: 260846
  Availid: 260830
  Availid: 276739
  Availid: 275273
  Availid: 275575
  Availid: 274172
  Availid: 273915
z 16