Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 215 produktów.

Podkategorie

z 18
 • 19,95 zł
  Izabela Desperak, Ewa Hyży, Inga B. Kuźma,...

  Książka jest kolejną publikacją pokonferencyjną Interdyscyplinarnego Seminarium Gender. Zawiera różnorodne naukowe opracowania dotyczące problematyki kobiecej w różnych ujęciach, które mogą zainteresować czytelniczki i czytelników także spoza akademii.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 341802
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 19,95 zł
  Jakub Niedbalski

  W publikacji przedstawiono ogólną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce z perspektywy zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym. Motywem przyświecającym powstaniu książki był przede wszystkim jej praktyczny i eksplanacyjny charakter.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 339215
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 25,61 zł
  Marcin Darmas

  Książka powstała na podstawie trzyletniej obserwacji uczestniczącej oraz materiałów filozoficznych, literackich i socjologicznych.

  25,61 zł
  PDF
  prodcutid: 338994
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 45,61 zł
  Maciej Ząbek

  Publikacja zawiera krytyczną analizę uwarunkowań uchodźstwa afrykańskiego wraz z całym nieskutecznym systemem ochrony i pomocy humanitarnej.

  45,61 zł
  PDF
  prodcutid: 338987
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 49,00 zł
  Kamila Kamińska-Chełminiak, Zbigniew Romek

  Cenzura w PRL to temat badawczy, który – z jednej strony – ma bogatą literaturę przedmiotu, z drugiej – zasługuje na dalsze, liczne analizy i rozpoznania.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 338747
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 19,95 zł
  Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur,...

  Autorzy nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 338742
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 49,00 zł
  Kamila Kamińska-Chełminiak

  W prezentowanej książce przedstawiono system funkcjonowania aparatu cenzury w Polsce w latach 1944–1960, w szczególności takie aspekty organizacji cenzury, jak metodyka pracy cenzorów, sposoby rekrutacji, stopień zaangażowania ideologicznego i partyjnego.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 338646
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 45,01 zł
  Tadeusz Kononiuk

  Monografia Tadeusza Kononiuka jest studium z zakresu etyki normatywnej podsumowującym jego wieloletnie badania dotyczące etyki dziennikarskiej.

  45,01 zł
  PDF
  prodcutid: 338612
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 22,45 zł
  Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński

  Publikacja dotyczy procesów migracyjnych, które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych, środowiskowych i instytucjonalnych podejmowanych na rzecz seniorów.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 313373
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 19,95 zł
  Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski

  W książce za cel przyjęto zidentyfikowanie cech mobilności przestrzennej osób starszych zamieszkujących Śródmieście w Łodzi. Dla zrealizowania głównego celu opracowania zastosowano badanie ankietowe osób zamieszkujących ten fragment miasta.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 313371
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 22,45 zł
  Małgorzata Leyko, Zofia Snelewska-Stempień

  Książka prezentuje wyniki badań kulturoznawców i socjologów. Nie ogranicza się bynajmniej do opisania historii sztuk cyrkowych, ale umiejscawia je w szerokim kontekście społecznym, antropologicznym i kulturowym.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 308311
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
 • 108,68 zł
  Zbigniew Izdebski

  Autor nie tylko ukazuje szerokie spektrum danych dotyczących naszych seksualnych zachowań, potrzeb, ocen, asercji, lęków, ale także zadaje pytania, które wykraczają poza domenę seksualną, choć są z nią związane: Kim jesteśmy? Czego pragniemy?

  108,68 zł
  PDF
  prodcutid: 301814
  Availid: -1
  Availid: 339215
  Availid: 338994
  Availid: 338987
  Availid: 338747
  Availid: 338742
  Availid: 338646
  Availid: 338612
  Availid: 313373
  Availid: 313371
  Availid: 308311
  Availid: 301814
z 18