Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 198 produktów.

Podkategorie

z 17
 • 21,00 zł
  Aleksander Babiński

  Zaprezentowano w nich zagadnienia: istoty bezpieczeństwa i zagrożeń, relacji między bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym, społeczno-psychologicznych aspektów posiadania broni, administracji publicznej oraz płaszczyzn jej ingerencji.

  21,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292956
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 20,00 zł
  red. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

  Sport zawsze stanowił nieodłączony element kultury, jednak w ostatnich czasach problematyka ta nabrała nowego, ogromnego znaczenia.

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 288683
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 36,00 zł
  Wojciech Pawlik

  Publikacja jest pierwszym szerokim polskim opracowaniem problematyki empatii z punktu widzenia socjologii, stanowiącym interesujące wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień z pogranicza socjologii moralności...

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 286376
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 31,21 zł
  Peter Oliver Loew

  Autor prezentuje historię Polaków w Niemczech: traktuje o dziejach polskiej imigracji, a także o historycznych mniejszościach polskich na terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza aż do współczesności

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 286323
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 28,79 zł
  Zofia Sawicka

  Książka przeznaczona nie tylko dla badaczy, lecz dla wszystkich interesujących się współczesną polityką, sytuacją społeczną oraz rolą nowych mediów w przemianach społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie.

  28,79 zł
  PDF
  prodcutid: 286293
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 36,00 zł

  Książka przedstawia marzenia Afrykanów o emigracji do Europy, ich aspiracje do nowoczesności i wyobrażenia o życiu w zachodniej Europie, a także wpływ tych marzeń na ich codzienną egzystencję.

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 286280
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 0,00 zł
  Lech M. Nijakowski

  Książka jest popularnonaukową analizą przypadków ludobójstw.

  44,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 290484
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 26,40 zł
  Łukasz Zamęcki

  Autor przedstawia przyczyny, przebieg i konsekwencje tzw. rewolucji parasolkowej w Hongkongu w 2014 roku.

  26,40 zł
  PDF
  prodcutid: 290723
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 23,20 zł
  Agnieszka Fihel

  Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa.

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 288553
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 32,80 zł
  Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki

  Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych.

  32,80 zł
  PDF
  prodcutid: 286540
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 19,95 zł
  Małgorzata Kostrzyńska

  Podstawę do napisania książki stanowi trwające kilka lat badanie partycypacyjne, prowadzone wśród bezdomnych mężczyzn próbujących „Wziąć sprawy w swoje ręce” i samodzielnie powołać organizację, która miała temu sprzyjać.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 283682
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
 • 22,45 zł
  Dorota Kobus-Ostrowska

  Celem pracy jest charakterystyka czynników, które determinują aktywność zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce oraz podjęcie próby określenia rodzaju działań niezbędnych do wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 283680
  Availid: -1
  Availid: 288683
  Availid: 286376
  Availid: 286323
  Availid: 286293
  Availid: 286280
  Availid: 290484
  Availid: 290723
  Availid: 288553
  Availid: 286540
  Availid: 283682
  Availid: 283680
z 17