Socjologia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Socjologia Jest 207 produktów.

Podkategorie

z 18
 • 17,60 zł
  Anna Wandzel

  Monografia zbiorowa poświęcona tematyce mieszkaniowej przedstawionej z perspektywy antropologii i historii kultury.

  17,60 zł
  PDF
  prodcutid: 303831
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 22,50 zł
  Sylwia Męcfal

  Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku.

  22,50 zł
  PDF
  prodcutid: 301891
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 24,94 zł
  Konrad Kubala

  W monografii omówiono wzory wytwarzania określonych typów racjonalności w publicznych dyskursach o pracy oraz ich recepcję przez odbiorców mediów.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 301884
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 20,00 zł
  red. Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

  Sport zawsze stanowił nieodłączony element kultury, jednak w ostatnich czasach problematyka ta nabrała nowego, ogromnego znaczenia.

  20,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 288682
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 40,00 zł
  Zbigniew Dziubiński, Zbigniew Krawczyk,...

  Podręcznik kierowany szczególnie do studentów wychowania fizycznego i sportu, ale także do studentów z innych obszarów nauki, którzy zainteresowani są sportem rekreacyjnym i wyczynowym; osób w pełni sprawnych i niepełnosprawnych...

  40,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299061
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 0,00 zł
  Dorota Nowalska-Kapuścik, Jolanta Klimczak

  Przedstawiamy raport z badań poświęcony opiniom seniorek i seniorów na temat ich potrzeb i zasobów w miejscu zamieszkania.

  20,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 297994
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 26,40 zł
  Maja Sawicka

  Celem książki jest próba określenia, jak uczucia i ich ekspresja wykorzystywane są przez członków współczesnego społeczeństwa polskiego do kształtowania wzajemnych relacji i uzgadniania przebiegu interakcji.

  26,40 zł
  PDF
  prodcutid: 297651
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 31,21 zł
  Martina Low

  Relacyjna koncepcja przestrzeni obejmująca struktury społeczne, materialny świat przedmiotów i ciał oraz sferę symboliczną.

  31,21 zł
  PDF
  prodcutid: 297583
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 21,45 zł
  Waldemar Dymarczyk

  W publikacji zrekonstruowano przestrzenny wymiar karier ludzi biznesu, szczególnie predysponowanych do roli kreatorów przestrzeni, gdzie realizują swoje ambicje zawodowe i pasje życiowe.

  21,45 zł
  PDF
  prodcutid: 293231
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 55,20 zł
  Marek Okólski

  Autorzy przedstawiają stojące przed polskim społeczeństwem wyzwania wynikające ze starzenia się ludności, odwołując się do doświadczeń innych społeczeństw i przenosząc te doświadczenia na specyficzne warunki demograficzne

  55,20 zł
  PDF
  prodcutid: 293110
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 21,00 zł
  Aleksander Babiński

  Zaprezentowano w nich zagadnienia: istoty bezpieczeństwa i zagrożeń, relacji między bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym, społeczno-psychologicznych aspektów posiadania broni, administracji publicznej oraz płaszczyzn jej ingerencji.

  21,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292956
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
 • 36,00 zł
  Wojciech Pawlik

  Publikacja jest pierwszym szerokim polskim opracowaniem problematyki empatii z punktu widzenia socjologii, stanowiącym interesujące wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień z pogranicza socjologii moralności...

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 286376
  Availid: -1
  Availid: 301891
  Availid: 301884
  Availid: 288682
  Availid: 299061
  Availid: 297994
  Availid: 297651
  Availid: 297583
  Availid: 293231
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 286376
z 18