Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 188 produktów.

Podkategorie

z 16
 • 24,80 zł
  Jadwiga Stawnicka

  Niniejsza książka poświęcona jest roli policyjnej profilaktyki społecznej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego.

  24,80 zł
  PDF
  prodcutid: 303748
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 0,00 zł
  Andrzej Gwóźdź

  Kino na biegunach to nie tyle historia kinematografii niemieckich epoki politycznego podziału Niemiec, ile głównie próba skonfrontowania ze sobą dwóch sąsiednich i jednojęzycznych, a przecież antagonistycznych kultur filmowych RFN i NRD.

  42,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 303079
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 99,00 zł
  Dagmara Lewicka

  Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306657
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 99,00 zł
  Filip Chybalski

  W monografii poruszono problematykę kształtowania wieku emerytalnego. Wychodząc od osadzenia parametru wieku emerytalnego w perspektywie mikro- i makroekonomicznej, jak i relacjach międzypokoleniowych, przeprowadzono analizę trendów wieku emerytalnego...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306658
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 99,00 zł
  Iwona Mendryk

  Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów i doktorantów zarządzania, jak i dla praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306656
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 179,00 zł
  Jacek Gołaczyński, Agata Jaroszek, Daniel...

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji intensyfikacji obrotu międzynarodowego, w której bardzo często występują stosunki prawne z...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306648
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 149,00 zł
  Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek...

  Publikacja stanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, blockchainem, cyberbezpieczeństwem oraz danymi osobowymi. Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306649
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 129,00 zł
  Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor, Renata...

  Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W kształtowaniu standardów ochrony godności osób, których dane są...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306647
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 20,01 zł
  Piotr Majdak

  Turystyka przez wielu uznawana jest za najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź przemysłu światowego.

  20,01 zł
  PDF
  prodcutid: 305095
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 59,00 zł
  Urszula Banaszczak-Soroka, Mariusz Dybał,...

  Monografia jest kierowana do studentów wszystkich poziomów nauczania wyższych uczelni, które w swoich programach uwzględniają tematykę szeroko rozumianej nauki o finansach. Będzie on także przydatny początkującym pracownikom instytucji finansowych...

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305046
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 99,00 zł
  Monika Foltyn-Zarychta

  Podejmowane współcześnie projekty inwestycyjne coraz częściej sięgają w odległą przyszłość. Nierzadko, jak w przypadku inwestycji przeciwdziałających zmianom klimatycznym, ich okres oddziaływania sięga setek lat. Wówczas efekty podejmowanych dziś...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305045
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
 • 99,00 zł
  Katarzyna Kochaniak

  Praca jest poświęcona depozytom gospodarstw domowych – ich roli w zakresie kształtowania płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro. W szczególności omówiono dostępność i stabilność depozytów gospodarstw domowych oraz ich znaczenie dla...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305044
  Availid: -1
  Availid: 303079
  Availid: 306657
  Availid: 306658
  Availid: 306656
  Availid: 306648
  Availid: 306649
  Availid: 306647
  Availid: 305095
  Availid: 305046
  Availid: 305045
  Availid: 305044
z 16