Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 260 produktów.

Podkategorie

z 22
 • 23,21 zł
  Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek

  Celem książki jest próba wyjaśnienia dynamiki wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa militarnego w Azji poprzez analizę studiów przypadku czterech krajów: Indonezji, Iranu, Jordanii i Singapuru.

  23,21 zł
  PDF
  prodcutid: 303858
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 20,01 zł
  Konstanty Adam Wojtaszczyk

  Numer zawiera artykuły poświęcone kilku zagadnieniom, w tym: demokracji nieliberalnej, Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, wybranym aspektom funkcjonowania parlamentów Andory, Belgii i Czech...

  20,01 zł
  PDF
  prodcutid: 303753
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 30,50 zł
  Waldemar Zubrzycki, Andrzej Warmiński,...

  Bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyrazem równowagi ustrojowo-prawnej i społeczno-ekonomicznej Rzeczypospolitej.

  30,50 zł
  PDF
  prodcutid: 303750
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 70,01 zł
  Marek Fałdowski

  Historia, tradycja i etos służby policyjnej.

  70,01 zł
  PDF
  prodcutid: 303747
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 143,50 zł
  Marek Fałdowski, Zbigniew Mikołajczyk,...

  Niniejsza publikacja jest drugim tomem monografii pt. Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego (Szczytno 2018).

  143,50 zł
  PDF
  prodcutid: 303743
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 24,94 zł
  Marek Tracz-Tryniecki

  Praca analizuje podstawowe kategorie myśli A. M. Fredry przez pryzmat ustrojowej i doktrynalnej konfrontacji republiki z monarchią, ukazując również przełożenie tego konfliktu na gospodarkę, kwestie militarne i postulaty sprawnego działania.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 301897
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 23,95 zł
  Magdalena Rekść

  Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki.

  23,95 zł
  PDF
  prodcutid: 301892
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 0,00 zł
  Matthew dAncona

  Postprawda – słowo roku. Co się za tym kryje?

  24,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 275254
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 0,00 zł
  Anna Wierzbica

  Książka stanowi efekt międzynarodowej współpracy nawiązanej pomiędzy pracownikami naukowymi Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa Instytutu Prawa Publicznego i Nauk...

  169,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 301193
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 179,00 zł
  Cezary Błaszczyk

  Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe przedstawienie doktryny polityczno-prawnej demokratycznego konfederalizmu oraz próby jej urzeczywistnienia w Demokratycznej Federacji Północnej Syrii.

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 301037
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 0,00 zł
  Bogdan Góralczyk

  Opowieść o chińskim sukcesie, jakiej jeszcze nie było: Autor przebija się przez mury propagandy i warstwy ogranych schematów, pokazując wewnętrzne kulisy przemian, wątpliwości, paradoksy i kręte ścieżki decyzyjne chińskich elit władzy.

  50,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 289142
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
 • 27,45 zł
  Michał Słowikowski

  Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii.

  27,45 zł
  PDF
  prodcutid: 297602
  Availid: -1
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
  Availid: 301037
  Availid: 289142
  Availid: 297602
z 22