Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 239 produktów.

Podkategorie

z 20
 • 32,80 zł
  Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki

  Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych.

  32,80 zł
  PDF
  prodcutid: 286540
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 54,00 zł
  Anna Zellma, Edward Wiszowaty

  Zarówno zaprezentowane w opracowaniu analizy teoretyczne, jak i zgromadzony materiał empiryczny mogą stanowić punkt wyjścia do wprowadzenia nowego przedmiotu w kształceniu funkcjonariuszy

  54,00 zł
  PDF
  prodcutid: 285482
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 24,00 zł
  Aleksander Babiński

  Państwo jest organizacją społeczną spełniającą określone funkcje. Można ich wymienić tyle, ile zostanie określonych sfer aktywności państwa w obszarze życia społecznego

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 285478
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 16,22 zł
  Agata Włodarska-Frykowska

  Utrata pozycji społecznej oraz przynależność do grupy mniejszościowej sprawiły, iż Rosjanom w Estonii, a także na terenie pozostałych republik bałtyckich, dość trudno było się odnaleźć w nowej, niekorzystnej dla nich sytuacji.

  16,22 zł
  PDF
  prodcutid: 280579
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 29,95 zł
  Tomasz Tulejski

  Autor przedstawia poszukiwania prowadzone w angielskiej myśli politycznej przez dwa stulecia, od schyłku doby Tudorów po wystąpienie Benthama i jego projekty nabudowane na tak dzisiaj wpływowej refleksji utylitarystycznej.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 283686
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 23,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 281122
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 10,00 zł
  Wiesław Lizak, Anna M. Solarz

  Publikacja prezentuje badania nad procesami i zjawiskami zachodzącymi w środowisku międzynarodowym, mającymi wpływ na pokój, stabilność i bezpieczeństwo w wymiarze globalnym i lokalnym

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260841
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 10,00 zł
  Agnieszka Naumiuk

  Adresatami tej publikacji będą pedagodzy, studenci uczelni pedagogicznych, politycy społeczni, praktycy, działacze społeczni, liderzy, animatorzy oraz uczestnicy form edukacji ustawicznej w zakresie pedagogiki

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260813
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 10,00 zł
  Katarzyna Błażuk, Przemysław Czernicki,...

  Książka adresowana do studentów prawa, administracji, europeistyki, badaczy tych dziedzin oraz praktykujących prawników sektora prywatnego i publicznego.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 260787
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 69,00 zł
  Rafał Willa, Marek Świstak, Jan Wiktor...

  Publikacja jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym opracowaniem w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej. W leksykonie zebrano rozproszone w różnych, mało dostępnych źródłach, informacje na temat instrumentów finansowych Wspólnoty. Zakres...

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 1335
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 50,00 zł
  Waldemar Szymański

  Publikacja zawiera prezentację możliwości optymalizacji opodatkowania w warunkach współistnienia swobód traktatowych oraz różnic w systemach podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pojawienie się konkurencji rynkowej w wymiarze...

  50,00 zł
  PDF
  prodcutid: 1332
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
 • 0,00 zł
  Małgorzata Bulaszewska

  W książce „Rola błazna w kulturze i polityce. Przedstawiciele archetypu w polskiej przestrzeni medialnej XX wieku” autorka przedstawia wnikliwe studium historycznego i współczesnego błazeństwa.

  20,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 276388
  Availid: -1
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
  Availid: 281122
  Availid: 260841
  Availid: 260813
  Availid: 260787
  Availid: 1335
  Availid: 1332
  Availid: 276388
z 20