Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 249 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 27,45 zł
  Michał Słowikowski

  Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii.

  27,45 zł
  PDF
  prodcutid: 297602
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 22,45 zł
  Jan Pajor

  Książka dotyczy istotnej kwestii w polityce zagranicznej USA – miejsca, jakie zajmowały w niej Chiny. Autor przedstawia różne aspekty tego zagadnienia na tle przemian zachodzących w obu państwach oraz zmagań dyplomatycznych w dobie I wojny światowej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 295249
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 59,00 zł
  Izabela Nowicka, Dorota Mocarska

  Problematyka migracyjna jawi się obecnie jako jedna z najbardziej istotnych we współczesnej Europie.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 293112
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 55,20 zł
  Marek Okólski

  Autorzy przedstawiają stojące przed polskim społeczeństwem wyzwania wynikające ze starzenia się ludności, odwołując się do doświadczeń innych społeczeństw i przenosząc te doświadczenia na specyficzne warunki demograficzne

  55,20 zł
  PDF
  prodcutid: 293110
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 21,00 zł
  Aleksander Babiński

  Zaprezentowano w nich zagadnienia: istoty bezpieczeństwa i zagrożeń, relacji między bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym, społeczno-psychologicznych aspektów posiadania broni, administracji publicznej oraz płaszczyzn jej ingerencji.

  21,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292956
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 50,00 zł
  Tomasz Łachacz

  W pierwszym rozdziale pracy podjęto teoretyczne rozważania na temat istoty wyzwań i zagrożeń oraz określono główne zadania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego.

  50,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292951
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 32,00 zł
  Jarosław Struniawski

  (...) Autor podjął się (...) rozwiązania problemu złożonego i trudnego, niezwykle istotnego dla bezpieczeństwa, wymagającego naukowego podejścia do poruszonych zagadnień. M

  32,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292165
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 28,79 zł
  Zofia Sawicka

  Książka przeznaczona nie tylko dla badaczy, lecz dla wszystkich interesujących się współczesną polityką, sytuacją społeczną oraz rolą nowych mediów w przemianach społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie.

  28,79 zł
  PDF
  prodcutid: 286293
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 24,00 zł
  Sebastian Gajewski

  Autor bada i omawia cechy i charakter prawny programów rządowych oraz wybrane szczegółowe zagadnienia ich ustanawiania i realizacji

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 286250
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 165,00 zł
  Marek Fałdowski, Dorota Mocarska

  Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom monografii odnoszącej się do systemowego ujęcia bezpieczeństwa wewnętrznego.

  165,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290950
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 27,99 zł
  Barbara Szatur-Jaworska

  Zbiór artykułów poświęconych miejscu i roli nauk o polityce publicznej w Polsce, czyli nauk o systemowych działaniach państwa i współpracujących z nim podmiotów na rzecz rozwiązywania różnorodnych problemów publicznych

  27,99 zł
  PDF
  prodcutid: 290720
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
 • 32,80 zł
  Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki

  Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych.

  32,80 zł
  PDF
  prodcutid: 286540
  Availid: -1
  Availid: 295249
  Availid: 293112
  Availid: 293110
  Availid: 292956
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
z 21