Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Faza REM

  Komisarz Igor Blattner musi rozwikłać...

  16,99 zł 29,99 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 246 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 21,00 zł
  Aleksander Babiński

  Zaprezentowano w nich zagadnienia: istoty bezpieczeństwa i zagrożeń, relacji między bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym, społeczno-psychologicznych aspektów posiadania broni, administracji publicznej oraz płaszczyzn jej ingerencji.

  21,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292956
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 50,00 zł
  Tomasz Łachacz

  W pierwszym rozdziale pracy podjęto teoretyczne rozważania na temat istoty wyzwań i zagrożeń oraz określono główne zadania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego.

  50,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292951
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 32,00 zł
  Jarosław Struniawski

  (...) Autor podjął się (...) rozwiązania problemu złożonego i trudnego, niezwykle istotnego dla bezpieczeństwa, wymagającego naukowego podejścia do poruszonych zagadnień. M

  32,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292165
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 28,79 zł
  Zofia Sawicka

  Książka przeznaczona nie tylko dla badaczy, lecz dla wszystkich interesujących się współczesną polityką, sytuacją społeczną oraz rolą nowych mediów w przemianach społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie.

  28,79 zł
  PDF
  prodcutid: 286293
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 24,00 zł
  Sebastian Gajewski

  Autor bada i omawia cechy i charakter prawny programów rządowych oraz wybrane szczegółowe zagadnienia ich ustanawiania i realizacji

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 286250
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 165,00 zł
  Marek Fałdowski, Dorota Mocarska

  Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom monografii odnoszącej się do systemowego ujęcia bezpieczeństwa wewnętrznego.

  165,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290950
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 27,99 zł
  Barbara Szatur-Jaworska

  Zbiór artykułów poświęconych miejscu i roli nauk o polityce publicznej w Polsce, czyli nauk o systemowych działaniach państwa i współpracujących z nim podmiotów na rzecz rozwiązywania różnorodnych problemów publicznych

  27,99 zł
  PDF
  prodcutid: 290720
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 32,80 zł
  Urszula Kurczewska, Krzysztof Jasiecki

  Zbiór artykułów dotyczących rzecznictwa interesów w Unii Europejskiej, w szczególności działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych.

  32,80 zł
  PDF
  prodcutid: 286540
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 54,00 zł
  Anna Zellma, Edward Wiszowaty

  Zarówno zaprezentowane w opracowaniu analizy teoretyczne, jak i zgromadzony materiał empiryczny mogą stanowić punkt wyjścia do wprowadzenia nowego przedmiotu w kształceniu funkcjonariuszy

  54,00 zł
  PDF
  prodcutid: 285482
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 24,00 zł
  Aleksander Babiński

  Państwo jest organizacją społeczną spełniającą określone funkcje. Można ich wymienić tyle, ile zostanie określonych sfer aktywności państwa w obszarze życia społecznego

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 285478
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 16,22 zł
  Agata Włodarska-Frykowska

  Utrata pozycji społecznej oraz przynależność do grupy mniejszościowej sprawiły, iż Rosjanom w Estonii, a także na terenie pozostałych republik bałtyckich, dość trudno było się odnaleźć w nowej, niekorzystnej dla nich sytuacji.

  16,22 zł
  PDF
  prodcutid: 280579
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
 • 29,95 zł
  Tomasz Tulejski

  Autor przedstawia poszukiwania prowadzone w angielskiej myśli politycznej przez dwa stulecia, od schyłku doby Tudorów po wystąpienie Benthama i jego projekty nabudowane na tak dzisiaj wpływowej refleksji utylitarystycznej.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 283686
  Availid: -1
  Availid: 292951
  Availid: 292165
  Availid: 286293
  Availid: 286250
  Availid: 290950
  Availid: 290720
  Availid: 286540
  Availid: 285482
  Availid: 285478
  Availid: 280579
  Availid: 283686
z 21