Unia Europejska

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Unia Europejska Jest 260 produktów.

Podkategorie

z 22
 • 29,95 zł
  Robert Czulda

  Jakie są dążenia Iranu? Co chce osiągnąć Republika Islamska w regionie? […] Próba odpowiedzi na pytania stanowi aspirację prezentowanej książki. W tym celu poproszono wybitnych ekspertów od Iranu, by zmierzyli się z najbardziej palącymi tematami.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 306724
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 19,90 zł
  Malise Ruthven

  Publikacja stanowi czytelne wyjaśnienie natury i przyczyn dramatycznych zdarzeń, z którymi mierzy się człowiek XXI wieku. W dobie globalizacji i ruchów migracyjnych to lektura niezbędna, by zrozumieć współczesny świat.

  19,90 zł
  PDF
  prodcutid: 306564
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 23,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Periodyk poświęcony omówieniu wybranych zagadnień polskiej polityki zagranicznej w danym roku, m.in. stosunkom dwustronnym i aktywności w instytucjach wielostronnych; podejmuje także próbę jej bilansu.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 303764
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 23,21 zł
  Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek

  Celem książki jest próba wyjaśnienia dynamiki wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa militarnego w Azji poprzez analizę studiów przypadku czterech krajów: Indonezji, Iranu, Jordanii i Singapuru.

  23,21 zł
  PDF
  prodcutid: 303858
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 20,01 zł
  Konstanty Adam Wojtaszczyk

  Numer zawiera artykuły poświęcone kilku zagadnieniom, w tym: demokracji nieliberalnej, Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, wybranym aspektom funkcjonowania parlamentów Andory, Belgii i Czech...

  20,01 zł
  PDF
  prodcutid: 303753
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 30,50 zł
  Waldemar Zubrzycki, Andrzej Warmiński,...

  Bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyrazem równowagi ustrojowo-prawnej i społeczno-ekonomicznej Rzeczypospolitej.

  30,50 zł
  PDF
  prodcutid: 303750
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 70,01 zł
  Marek Fałdowski

  Historia, tradycja i etos służby policyjnej.

  70,01 zł
  PDF
  prodcutid: 303747
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 143,50 zł
  Marek Fałdowski, Zbigniew Mikołajczyk,...

  Niniejsza publikacja jest drugim tomem monografii pt. Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego (Szczytno 2018).

  143,50 zł
  PDF
  prodcutid: 303743
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 24,94 zł
  Marek Tracz-Tryniecki

  Praca analizuje podstawowe kategorie myśli A. M. Fredry przez pryzmat ustrojowej i doktrynalnej konfrontacji republiki z monarchią, ukazując również przełożenie tego konfliktu na gospodarkę, kwestie militarne i postulaty sprawnego działania.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 301897
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 23,95 zł
  Magdalena Rekść

  Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki.

  23,95 zł
  PDF
  prodcutid: 301892
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 0,00 zł
  Matthew dAncona

  Postprawda – słowo roku. Co się za tym kryje?

  24,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 275254
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
 • 0,00 zł
  Anna Wierzbica

  Książka stanowi efekt międzynarodowej współpracy nawiązanej pomiędzy pracownikami naukowymi Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa Instytutu Prawa Publicznego i Nauk...

  169,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 301193
  Availid: -1
  Availid: 306564
  Availid: 303764
  Availid: 303858
  Availid: 303753
  Availid: 303750
  Availid: 303747
  Availid: 303743
  Availid: 301897
  Availid: 301892
  Availid: 275254
  Availid: 301193
z 22