Pedagogika

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pedagogika Jest 302 produktów.

Podkategorie

z 26
 • 47,31 zł
  Katarzyna Jędrys Siuda

  Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 — 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy

  47,31 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 356167
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 23,37 zł
  Diana Müller-Siekierska

  Wartość badań zaprezentowanych w monografii wynika z tego, że dostarczają wiarygodnych argumentów uzasadniających potrzebę zorganizowanego wsparcia dla studiującej młodzieży dotkniętej uszkodzeniami słuchu.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 356181
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 26,30 zł
  Jolanta Fiszbak

  Książka stanowi kompendium dydaktyczne dla studentów przygotowujących się do roli nauczyciela-polonisty. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące stosowania na lekcjach języka polskiego metod ogólnodydaktycznych.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 356084
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 23,37 zł
  Jolanta Bonar, Anna Buła

  W serii ukazują się prace dotyczące problematyki edukacyjnych oraz społecznych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 356082
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 26,30 zł
  Aldona Pobojewska

  Główną zaletą książki jest doskonała precyzja (bez zbędnych, nazbyt formalnych odniesień) w ujmowaniu trudnych zagadnień filozoficznych i wysoki poziom rozważań merytorycznych.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 353056
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 23,37 zł
  Ewa Marynowicz-Hetka

  Książka przynosi zarys metateorii dotyczącej tożsamości dyscypliny, jej roli, związków z innymi dziedzinami nauk, otoczeniem kulturowo-społecznym oraz praktyką działań pedagogów społecznych.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 353054
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 35,03 zł
  Wiesław Karolak

  Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy prowadząc różne grupy zajęć, poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych.

  35,03 zł
  PDF
  prodcutid: 353051
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 0,00 zł
  Elżbieta Korolczuk

  Co to znaczy być matką córki? Jakie są doświadczenia córek? Jak matki i córki rozumieją „bycie kobietą” i jak budują swoje miejsce w świecie, w którym płeć jest jednym z głównych punktów odniesienia?

  19,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 342431
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 18,22 zł
  Maria Groenwald, Grażyna Szyling

  Numer ma charakter monograficzny, a zgromadzone w nim artykuły prezentują wielorakie przestrzenie uczenia się, zróżnicowane paradygmatycznie i kulturowo.

  18,22 zł
  PDF
  prodcutid: 338998
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 18,22 zł
  Adam Fijałkowski, Piotr Zańko

  Odzyskanie niepodległości a nauki pedagogiczne, to temat przewodni numeru.

  18,22 zł
  PDF
  prodcutid: 338992
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 27,18 zł
  Grażyna Dryżałowska, Agnieszka Naumiuk,...

  Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej.

  27,18 zł
  PDF
  prodcutid: 338979
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
 • 46,86 zł
  Jerzy Nowocień

  Celem tej książki jest przybliżenie relacji między sportem i pedagogiką, a dokładniej ukazanie związków nauk o sporcie z naukami o wychowaniu.

  46,86 zł
  PDF
  prodcutid: 338758
  Availid: -1
  Availid: 356181
  Availid: 356084
  Availid: 356082
  Availid: 353056
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
z 26