Pedagogika

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Pedagogika Jest 298 produktów.

Podkategorie

z 25
 • 26,30 zł
  Aldona Pobojewska

  Główną zaletą książki jest doskonała precyzja (bez zbędnych, nazbyt formalnych odniesień) w ujmowaniu trudnych zagadnień filozoficznych i wysoki poziom rozważań merytorycznych.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 353056
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 23,37 zł
  Ewa Marynowicz-Hetka

  Książka przynosi zarys metateorii dotyczącej tożsamości dyscypliny, jej roli, związków z innymi dziedzinami nauk, otoczeniem kulturowo-społecznym oraz praktyką działań pedagogów społecznych.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 353054
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 35,03 zł
  Wiesław Karolak

  Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy prowadząc różne grupy zajęć, poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych.

  35,03 zł
  PDF
  prodcutid: 353051
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 0,00 zł
  Elżbieta Korolczuk

  Co to znaczy być matką córki? Jakie są doświadczenia córek? Jak matki i córki rozumieją „bycie kobietą” i jak budują swoje miejsce w świecie, w którym płeć jest jednym z głównych punktów odniesienia?

  19,09 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 342431
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 18,22 zł
  Maria Groenwald, Grażyna Szyling

  Numer ma charakter monograficzny, a zgromadzone w nim artykuły prezentują wielorakie przestrzenie uczenia się, zróżnicowane paradygmatycznie i kulturowo.

  18,22 zł
  PDF
  prodcutid: 338998
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 18,22 zł
  Adam Fijałkowski, Piotr Zańko

  Odzyskanie niepodległości a nauki pedagogiczne, to temat przewodni numeru.

  18,22 zł
  PDF
  prodcutid: 338992
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 27,18 zł
  Grażyna Dryżałowska, Agnieszka Naumiuk,...

  Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej.

  27,18 zł
  PDF
  prodcutid: 338979
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 46,86 zł
  Jerzy Nowocień

  Celem tej książki jest przybliżenie relacji między sportem i pedagogiką, a dokładniej ukazanie związków nauk o sporcie z naukami o wychowaniu.

  46,86 zł
  PDF
  prodcutid: 338758
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 52,73 zł
  Tomasz Białas, Mariusz Z. Jędrzejko

  Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści

  52,73 zł
  PDF
  prodcutid: 338756
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 29,21 zł
  Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny

  Zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko – w znaczeniu wszelkiej, zdominowanej przez grupę większościową, odrębności: narodowej, etnicznej, wyznaniowej, światopoglądowej, politycznej, seksualnej, ekonomicznej (prekariat) etc.

  29,21 zł
  PDF
  prodcutid: 338741
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 57,40 zł
  Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik

  Bogactwo treści i aktualność poruszanej tematyki sprawiają, że publikacja inspiruje do kolejnych poszukiwań badawczych w zakresie nowych wyzwań stojących przed pedagogiką i profilaktyką społeczną.

  57,40 zł
  PDF
  prodcutid: 338615
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
 • 45,68 zł
  Tomasz Białas, Mariusz Z. Jędrzejko,...

  Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści,liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań.

  45,68 zł
  PDF
  prodcutid: 338613
  Availid: -1
  Availid: 353054
  Availid: 353051
  Availid: 342431
  Availid: 338998
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
z 25