Pedagogika

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Pedagogika Jest 284 produktów.

Podkategorie

z 24
 • 37,60 zł
  Joanna Madalińska-Michalak

  Autorzy zwracają uwagę na relacje między pedagogiką jako jedną z dyscyplin naukowych a edukacją jako specyficznym rodzajem praktyki społecznej.

  37,60 zł
  PDF
  prodcutid: 286542
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 23,46 zł
  Arkadiusz Wąsiński

  Autor publikacji podjął tematykę rodzicielstwa adopcyjnego małżeństw doświadczających niepowodzenia prokreacyjnego i związanej z tym niezamierzonej bezdzietności. Zaprezentował własną koncepcję autokreacji małżonków do wielowymiarowego rodzicielstwa.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 286485
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 21,45 zł
  Marcin Rojek

  Główną inspiracją do napisania tej książki była jedna z tez współczesnej pedeutologii mówiąca, że nie jest możliwe pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela, ponieważ uczenie się nieustannie towarzyszy wykonywaniu tego zawodu.

  21,45 zł
  PDF
  prodcutid: 286483
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 23,95 zł
  Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski

  W publikacji Czytelnik znajdzie wybór tematów z historii szkolnictwa, opieki, wychowania, edukacji pozaszkolnej, działalności stowarzyszeń społecznych czy zdrowia i higieny.

  23,95 zł
  PDF
  prodcutid: 280531
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 19,95 zł
  Małgorzata Kostrzyńska

  Podstawę do napisania książki stanowi trwające kilka lat badanie partycypacyjne, prowadzone wśród bezdomnych mężczyzn próbujących „Wziąć sprawy w swoje ręce” i samodzielnie powołać organizację, która miała temu sprzyjać.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 283682
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 0,00 zł
  PhD Ken Robinson, Lou Aronica

  W tej książce Ken Robinson: - wyjaśnia, na czym polega dobra edukacja - podpowiada, rodzice mogą zrob ić, aby zapewnić dzieciom odpowiednią edukację - pokazuje, jak wspierać dzieci w systemie szkolnictwa albo poza nim, jeśli taką decyzję podejmiemy.

  29,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 278681
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 19,95 zł
  Elżbieta Płóciennik

  Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z pojmowaniem kategorii mądrości - autorka ilustruje wielość znaczeń przypisywanych temu pojęciu, a także liczne uwarunkowania procesu dochodzenia do mądrości.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 280848
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 23,95 zł
  Katarzyna Gajek

  Autorka analizuje narracje kobiet w kontekście wyodrębnionych przez Fritza Schutze struktur procesowych. Jest to pierwsza tego typu interpretacja przemocy domowej w polskiej literaturze pedagogicznej.

  23,95 zł
  PDF
  prodcutid: 280604
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 24,94 zł
  Aneta Rogalska-Marasińska

  Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktywności społeczności globalnej.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 260939
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 22,45 zł
  Marcin Wasilewski

  W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej, lirycznej i dramatycznej, w prawodawstwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii starożytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat rozwoju myśli pedagogicznej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 247299
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 22,95 zł
  Mirosława Zalewska-Pawlak, Magdalena Sasin

  Indywidualizm i wspólnotowość jako atrybuty sztuki i twórczości artystycznej oraz jako wartości edukacji estetycznej. Rożne formy doświadczania indywidualizmu i wspólnotowości w kulturze pluralistycznej.

  22,95 zł
  PDF
  prodcutid: 278619
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
 • 23,46 zł
  Bogusław Śliwerski

  Na podstawie analizy dokumentów, dostępnych w przestrzeni publicznej danych, a także przeglądu stron internetowych i doniesień prasowych autor przedstawił naukowe studium zjawiska uzyskiwania przez polskich pracowników naukowych habilitacji na Słowacji.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 278466
  Availid: -1
  Availid: 286485
  Availid: 286483
  Availid: 280531
  Availid: 283682
  Availid: 278681
  Availid: 280848
  Availid: 280604
  Availid: 260939
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
z 24