Pedagogika

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Pedagogika Jest 294 produktów.

Podkategorie

z 25
 • 16,00 zł
  Maria Groenwald, Grażyna Szyling

  Numer ma charakter monograficzny, a zgromadzone w nim artykuły prezentują wielorakie przestrzenie uczenia się, zróżnicowane paradygmatycznie i kulturowo.

  16,00 zł
  PDF
  prodcutid: 338998
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 16,00 zł
  Adam Fijałkowski, Piotr Zańko

  Odzyskanie niepodległości a nauki pedagogiczne, to temat przewodni numeru.

  16,00 zł
  PDF
  prodcutid: 338992
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 23,21 zł
  Grażyna Dryżałowska, Agnieszka Naumiuk,...

  Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej.

  23,21 zł
  PDF
  prodcutid: 338979
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 40,00 zł
  Jerzy Nowocień

  Celem tej książki jest przybliżenie relacji między sportem i pedagogiką, a dokładniej ukazanie związków nauk o sporcie z naukami o wychowaniu.

  40,00 zł
  PDF
  prodcutid: 338758
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 45,01 zł
  Tomasz Białas, Mariusz Z. Jędrzejko

  Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści

  45,01 zł
  PDF
  prodcutid: 338756
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 24,94 zł
  Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny

  Zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko – w znaczeniu wszelkiej, zdominowanej przez grupę większościową, odrębności: narodowej, etnicznej, wyznaniowej, światopoglądowej, politycznej, seksualnej, ekonomicznej (prekariat) etc.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 338741
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 49,00 zł
  Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik

  Bogactwo treści i aktualność poruszanej tematyki sprawiają, że publikacja inspiruje do kolejnych poszukiwań badawczych w zakresie nowych wyzwań stojących przed pedagogiką i profilaktyką społeczną.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 338615
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 39,00 zł
  Tomasz Białas, Mariusz Z. Jędrzejko,...

  Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści,liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań.

  39,00 zł
  PDF
  prodcutid: 338613
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 23,46 zł
  Agnieszka Wierzbicka

  Prezentowana monografia dotyczy opracowania kompleksowego projektu e-zajęć oraz komunikacyjnej perspektywy oglądu języka używanego przez nauczycieli akademickich i studentów na platformach edukacyjnych.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 309214
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 19,95 zł
  Gabriela Dobińska, Angelika...

  Publikacja zawiera konspekty zajęć, które można wykorzystać m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, placówkach resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz podczas indywidualnej pracy w domu.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 308308
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 19,95 zł
  Arkadiusz Kaźmierczak

  Podręcznik zawiera wiedzę z zakresu: historii sportu, terminologii specjalistycznej, problematyki edukacji olimpijskiej, interakcji zachodzących w relacjach trener–zawodnik, wychowawczego znaczenia ról odgrywanych przez trenerów i instruktorów.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 308310
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
 • 23,46 zł
  Elżbieta Dubas, Anna Gutowska

  W kolejnym tomie serii „Biografia i Badanie Biografii” autorzy skoncentrowali się na dwóch podstawowych zagadnieniach, którymi są stałość vs. zmienność w biografii oraz przełomy biograficzne.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 305961
  Availid: -1
  Availid: 338992
  Availid: 338979
  Availid: 338758
  Availid: 338756
  Availid: 338741
  Availid: 338615
  Availid: 338613
  Availid: 309214
  Availid: 308308
  Availid: 308310
  Availid: 305961
z 25