Pedagogika

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Pedagogika Jest 282 produktów.

Podkategorie

z 24
 • 24,94 zł
  Aneta Rogalska-Marasińska

  Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktywności społeczności globalnej.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 260939
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 22,45 zł
  Marcin Wasilewski

  W publikacji autor bada elementy myślenia o wychowaniu i kształceniu w poezji epickiej, lirycznej i dramatycznej, w prawodawstwie, badaniach natury, sofistyce i filozofii starożytnej Grecji. Analizą obejmuje około 800 lat rozwoju myśli pedagogicznej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 247299
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 22,95 zł
  Mirosława Zalewska-Pawlak, Magdalena Sasin

  Indywidualizm i wspólnotowość jako atrybuty sztuki i twórczości artystycznej oraz jako wartości edukacji estetycznej. Rożne formy doświadczania indywidualizmu i wspólnotowości w kulturze pluralistycznej.

  22,95 zł
  PDF
  prodcutid: 278619
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 23,46 zł
  Bogusław Śliwerski

  Na podstawie analizy dokumentów, dostępnych w przestrzeni publicznej danych, a także przeglądu stron internetowych i doniesień prasowych autor przedstawił naukowe studium zjawiska uzyskiwania przez polskich pracowników naukowych habilitacji na Słowacji.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 278466
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 23,46 zł
  Dorota Wolska-Prylińska

  Książka jest adresowana do wszystkich, którzy twierdzą. że współdziałają albo chcieliby profesjonalnie współdziałać. Z pewnością będzie służyć wszystkim, którzy decydują o treściach kształcenia przyszłych specjalistów.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 278454
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 0,00 zł
  Marek Kaczmarzyk

  Biologia uczy, że każdy z nas jest wyjątkowy już na samym początku naszego istnienia. Nasz rozwój jest realizacją potencjału, którego główną cechą jest właśnie niepowtarzalność.

  29,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 277631
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 22,45 zł
  Magda Karkowska

  Jak badać biografie? Czego uczą nas wydarzenia przełomowe? Jaki jest społeczny wymiar biografii oraz ich związek z wydarzeniami społeczno-politycznymi i przełomami w kulturze? Na te i inne pytania spróbowali odpowiedzieć autorzy prezentowanego tomu.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 277465
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 29,90 zł
  Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena...

  Podręcznik jest próbą dydaktycznej aplikacji wniosków z badań, które mają usprawnić nabywanie ważnych kompetencji osobowościowych przez ucznia żyjącego w nowym tysiącleciu.

  29,90 zł
  PDF
  prodcutid: 276745
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 16,00 zł
  Krystyna Pankowska, Barbara...

  Czasopismo poświęcone rocznicy 50-lecia Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

  16,00 zł
  PDF
  prodcutid: 276504
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 0,00 zł
  Artur Kołakowski, Konrad Ambroziak,...

  Dorastanie jest okresem pełnym napięć, dlatego tak łatwo jest przypisać objawy depresyjne młodzieńczej burzy hormonów. Nic bardziej mylnego – depresja to poważna choroba, a nie przejaw złego zachowania czy buntu.

  44,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 274791
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 19,95 zł
  Aleksandra Chmielińska

  Słowo „transgresja”, wprowadzone do psychologii przez Józefa Kozieleckiego (1987), odnosi się do takich działań, których nadrzędnym celem jest przekraczanie granic możliwości człowieka.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 275134
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
 • 10,00 zł
  Adam Fijałkowski

  Rozprawa naukowa poświęcona jest dziełu klasyka myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego (1592-1670) Orbis sensualium pictus (Świat w obrazach), uznawanemu za pierwowzór obecnych podręczników.

  10,00 zł
  PDF
  prodcutid: 274275
  Availid: -1
  Availid: 247299
  Availid: 278619
  Availid: 278466
  Availid: 278454
  Availid: 277631
  Availid: 277465
  Availid: 276745
  Availid: 276504
  Availid: 274791
  Availid: 275134
  Availid: 274275
z 24