Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 251 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 115,98 zł
  Sonia Huderek-Glapska

  Zamierzeniem Autorów jest przybliżenie tematyki zarządzania portem lotniczym i planowania jego rozwoju studentom, wykładowcom i badaczom rynku transportu lotniczego. Zamieszczony materiał empiryczny, w tym rozwiązania organizacyjne służące jako...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 354810
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 23,37 zł
  Czesław Sikorski

  W książce poruszono temat mitów w relacjach między organizacją gospodarczą a jej pracownikami i klientami. Odgrywają one bowiem rolę narzędzia, przy pomocy którego organizacje dążą do podporządkowania interesariuszy swoim celom.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 354743
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 23,37 zł
  Artur Modliński

  Bojkoty towarzyszyły życiu ekonomicznemu człowieka od stuleci, jednak wraz z rozwojem Internetu i nowych technologii ich częstotliwość systematycznie rośnie. Od bostońskiej herbatki przez walkę z apartheidem aż po uliczne demonstracje i sabotaże.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 354730
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 26,30 zł
  Agnieszka Orankiewicz

  Główną przesłanką do podjęcia tematu tej książki była potrzeba zidentyfikowania możliwości finansowania działalności kulturalnej teatralnych uczelni publicznych.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 354186
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 29,22 zł
  Dominik Drzazga

  W monografii podjęto problematykę planowania w kilku ujęciach: teoretycznym, konceptualnym i praktycznym – dokonując oceny skuteczności systemu planowania przestrzennego w Polsce.

  29,22 zł
  PDF
  prodcutid: 352892
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 23,37 zł
  Beata Gontar,, Zbigniew Gontar, Dorota...

  W publikacji omówiono podstawy teoretyczne koncepcji smart & sustainable city i aktualne trendy w transformacji cyfrowej miast.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 351234
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 23,37 zł
  Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska

  Czytelnik znajdzie w książce zagadnienia typowe dla badań w ramach dyscypliny finanse, takie jak: struktura kapitałowa, kwestie związane z rynkiem kapitałowym, problemy wyceny i analizy wartości.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 343354
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 35,03 zł
  Beata Gontar,

  Książka stanowi kompendium wprowadzające w tematykę związaną z systemami informacyjnymi szeroko rozumianego zarządzania. Jest przeznaczona dla odbiorców zainteresowanych efektywną transformacją cyfrową biznesu i praktyką biznesową zarządzania przez dane.

  35,03 zł
  PDF
  prodcutid: 343026
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 28,65 zł
  Wojciech Grzegorczyk, Wioletta Krawiec

  Publikacja dotyczy różnych strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Autorzy przedstawili charakterystykę tego procesu ze szczególnym naciskiem na określenie motywów, metod oceny, wyboru rynków zagranicznych...

  28,65 zł
  PDF
  prodcutid: 339209
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 26,30 zł
  Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa,...

  W monografii zaprezentowano w szczególności aktywność zawodową, modelowanie płac oraz obecność kobiet w kierownictwie.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 338746
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 0,00 zł
  Sebastian Brańka

  Promocja jako główny obszar aktywności marketingowej miasta, wykorzystywana przez miasto do oddziaływania na różne grupy odbiorców

  66,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 308941
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
 • 49,20 zł
  Katarzyna Żyminkowska, Joanna Wiechoczek,...

  Customer engagement is a customer’s voluntary contribution of resources to a firm’s marketing function, extending beyond financial patronage.

  49,20 zł
  PDF
  prodcutid: 309495
  Availid: -1
  Availid: 354743
  Availid: 354730
  Availid: 354186
  Availid: 352892
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
z 21