Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 243 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 24,94 zł
  Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska, Krystyna...

  Autorki wskazują, jak ważne są relacje wewnętrzne w organizacji. Umiejętna komunikacja z pracownikami pozwala bowiem na bardziej efektywne zarządzanie, umożliwia zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy i stanowi wyzwanie dla współczesnego biznesu.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 285016
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 22,45 zł
  Jerzy Różański

  Celem książki jest ukazanie, jakie działania podejmują współczesne przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany zachodzące w ich globalnym i krajowym otoczeniu.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 261051
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 79,00 zł
  Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

  Książka przedstawia przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzyka operacyjnego oraz zasad zarządzania nim i celowego wpływania na nie. Zawiera zarówno podejście teoretyczne jak i przykłady praktyczne.

  79,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191026
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 69,00 zł
  Krzysztof Piasecki, Marcin Anholcer,...

  e-Matematyka wspomagająca ekonomię – innowacyjny podręcznik do nauki matematyki stosowanej ze wsparciem w środowisku powszechnie dostępnego taniego oprogramowania. Książka adresowana do studentów ekonomii, finansów i zarządzania.

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 155865
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 49,00 zł
  Katarzyna Mamcarz

  Celem książki jest ocena i porównanie skuteczności stosowania czterech instrumentów sygnalizacji: niedoszacowania ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej, ogłoszenia podziału akcji, ogłoszenia programu skupów akcji, ogłoszenia...

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140389
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 39,00 zł
  Mieczysław Sobczyk

  Podręcznik zawiera podstawowy kurs ekonometrii i jest przeznaczony dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych.

  39,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140391
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 49,00 zł
  Grażyna Rosa

  Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania marketingowego. Zawiera nowe spojrzenie na problematykę, zarówno od strony zarządzania, jak i marketingu.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140383
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 49,00 zł
  Anna Kosieradzka

  Książka powstała jako rezultat wieloletnich doświadczeń autorki wyniesionych z prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru zarządzania produkcją oraz udziału w projektach poprawy produktywności w różnych przedsiębiorstwach.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 131815
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 49,00 zł
  Kazimiera Winiarska

  Celem książki jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień w formie rozwiązanych zadań (traktowanych jako przykłady). Zamieszczono w niej również zadania do samodzielnego rozwiązania.

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 126230
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 34,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Wartość rynkowa, inaczej zwana giełdową, jest miarą wartości przedsiębiorstwa bliższą rzeczywistym warunkom jego funkcjonowania na rynku. Rosnącą różnicę między księgową wartością aktywów netto a wartością...

  34,00 zł
  PDF
  prodcutid: 1444
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 37,00 zł
  Adrian Guranowski, Joanna Hołub-Iwan,...

  Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia właściwego przygotowania...

  37,00 zł
  PDF
  prodcutid: 1271
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
 • 17,45 zł
  Paweł A. Nowak

  Autor, wykorzystując swoje przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę praktyczną, szczególną uwagę poświęcił bieżącym i planowanym działaniom samorządu terytorialnego na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

  17,45 zł
  PDF
  prodcutid: 278618
  Availid: -1
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
  Availid: 140383
  Availid: 131815
  Availid: 126230
  Availid: 1444
  Availid: 1271
  Availid: 278618
z 21