Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 248 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 22,45 zł
  Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa,...

  W monografii zaprezentowano w szczególności aktywność zawodową, modelowanie płac oraz obecność kobiet w kierownictwie.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 338746
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 0,00 zł
  Sebastian Brańka

  Promocja jako główny obszar aktywności marketingowej miasta, wykorzystywana przez miasto do oddziaływania na różne grupy odbiorców

  66,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 308941
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 49,20 zł
  Katarzyna Żyminkowska, Joanna Wiechoczek,...

  Customer engagement is a customer’s voluntary contribution of resources to a firm’s marketing function, extending beyond financial patronage.

  49,20 zł
  PDF
  prodcutid: 309495
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 99,00 zł
  Agnieszka Bitkowska

  W prezentowanej monografii obok aspektów teoretycznych pojawiają się też aspekty empiryczne. Zostały przedstawione wyniki badań na świecie oraz w Polsce, realizowanych przez Autorkę w latach 2012–2018, a także studia przypadków polskich i niemieckich...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 309327
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 22,45 zł
  Małgorzata Żak-Skwierczyńska

  W publikacji omówiono współpracę samorządów z różnymi partnerami w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier przekładających się na podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju miast i ich otoczenia.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 308317
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 99,00 zł
  Dagmara Lewicka

  Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306657
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 99,00 zł
  Iwona Mendryk

  Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów i doktorantów zarządzania, jak i dla praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306656
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 99,00 zł
  Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss

  Redaktorzy naukowi monografii są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306655
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 19,95 zł
  Dariusz Paweł Mikołajczyk

  W monografii podjęto problematykę zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej w kontekście wystąpienia zjawisk noszących znamiona katastrof naturalnych.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 306059
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 22,45 zł
  Paweł Głodek

  Akademickie spin offy to przedsiębiorstwa tworzone przez byłych lub obecnych pracowników instytucji naukowych i wykorzystujące elementy wiedzy naukowej do budowy swojej oferty rynkowej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 305962
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 19,95 zł
  Jerzy Różański, Nataliya Voytovych

  W publikacji podjęto problematykę krajowego i międzynarodowego transferu technologii na tle innowacji dokonywanych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, zwracając uwagę na rolę jednostek otoczenia biznesu w dyfuzji innowacji w tych krajach.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 305165
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
 • 24,96 zł
  Jacek Gad

  Celem monografii jest zidentyfikowanie zakresu ujawnień na temat systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową zamieszczonych w raportach zarządu oraz mechanizmów ładu korporacyjnego w praktyce polskich i niemieckich spółek publicznych.

  24,96 zł
  PDF
  prodcutid: 304937
  Availid: -1
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
  Availid: 306655
  Availid: 306059
  Availid: 305962
  Availid: 305165
  Availid: 304937
z 21