Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 250 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 0,00 zł
  Marlena Plebańska

  Unikalna książka poświęcona tematyce kompetencji przyszłości niezbędnych do pracy w dynamicznie zmieniającej się gospodarce opartej na wiedzy i kompetencjach oraz postępującej cyfryzacji.

  46,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 303914
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 22,45 zł
  Marzena Syper-Jędrzejak

  Corporate wellness to zarówno filozofia zarządzania, jak i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 301894
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 59,00 zł
  Marek Suchar

  Skuteczność w rekrutacji i selekcji wiąże się ze szczególną kombinacją osobistych uzdolnień z dobrą znajomością psychologii oraz bogatym doświadczeniem życiowym i zawodowym. Przestudiowanie przebiegu procesów rekrutacji i selekcji w ich różnych...

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 300747
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 0,00 zł
  Prof. Krystyna Brzozowska, Małgorzata...

  Warunki, które mogą wzmacniać lub osłabiać lokalny i regionalny rozwój samorządów terytorialnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem czynników finansowych.

  51,23 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 300541
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 23,62 zł
  Magdalena Zalewska-Turzyńska

  Publikacja poświęcona jest podnoszeniu sprawności organizacji przez komunikowanie wewnętrzne. Autorka uznaje bowiem niewłaściwą komunikację wewnątrzorganizacyjną za główną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania organizacji.

  23,62 zł
  PDF
  prodcutid: 299989
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 99,00 zł
  Patrycja Klimas

  Publikacja skierowana jest do badaczy oraz praktyków zarządzania strategicznego interesujących się problematyką osiągania przewagi konkurencyjnej drogą wzmacniania innowacyjności organizacyjnej oraz wykorzystywania relacji międzyorganizacyjnych....

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299836
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 27,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Nowoczesne koncepcje zarządzania to monografia zrealizowana jako pokłosie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE 2018.

  27,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299269
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 24,94 zł
  T. Bartosz Kalinowski

  Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe i pozafinansowe.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 299026
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 0,00 zł
  Izabela Dembińska, Blanka Tundys, Marzena...

  Inteligentne rozwiązania logistyczne w łańcuchach dostaw, przemyśle, obszarach miejskich oraz zarządzaniu transportem i gospodarką magazynową.

  46,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 298779
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 0,00 zł
  Blanka Tundys, Andrzej Rzeczycki, Joanna...

  Opracowanie porządkujące wiedzę i terminologię związaną z podejmowaniem decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw. Szerokie spektrum teoretyczne i praktyczne przykłady.

  40,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 298758
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 0,00 zł
  Elżbieta Szaruga

  O kierunkach i następstwach decyzji ekonomicznych w świetle zagrożenia sekularną stagnacją i wyzwań zrównoważonego rozwoju.

  40,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 298761
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
 • 23,00 zł
  Jolanta Staszewska, Piotr Skorus

  Głównym problemem niniejszej książki jest wskazanie, że komunikacja wizualna stanowi element komunikacji marketingowej i określanie zasad komunikacji wizualnej odnosi się do budowania miksu promocyjnego komunikacji marketingowej.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 298611
  Availid: -1
  Availid: 301894
  Availid: 300747
  Availid: 300541
  Availid: 299989
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
z 21