Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 249 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 24,00 zł
  Sebastian Gajewski

  Autor bada i omawia cechy i charakter prawny programów rządowych oraz wybrane szczegółowe zagadnienia ich ustanawiania i realizacji

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 286250
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 0,00 zł
  Magdalena Kogut-Jaworska, Agnieszka Smalec

  Zagadnienia budowania partnerstwa w samorządach terytorialnych w powiązaniu z ich polityką komunikacji z otoczeniem i finansowania przedsięwzięć.

  40,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 291252
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 22,45 zł
  Irena Sobańska, Radosław Ignatowski

  W książce ukazano historię rachunkowości w Polsce przez pryzmat różnych obszarów aktywności pracowników i absolwentów Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w procesie transformacji systemu rachunkowości w latach 1989-2016.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 287231
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 22,45 zł
  Janusz Reichel

  Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji, a także przeprowadzono ankiety z prezesami.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 285019
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 19,95 zł
  Maria Czajkowska

  Autorka porusza kwestie zmian społecznych, kulturowych i organizacyjnych mających istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnej uczelni wyższej.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 229256
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 0,00 zł
  Dominika Kordela, Maciej Pawłowski

  Warunki, które mogą wzmacniać lub osłabiać lokalny i regionalny rozwój samorządów terytorialnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem czynników finansowych.

  40,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 287083
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 24,94 zł
  Elżbieta J. Biesaga-Słomczewska, Krystyna...

  Autorki wskazują, jak ważne są relacje wewnętrzne w organizacji. Umiejętna komunikacja z pracownikami pozwala bowiem na bardziej efektywne zarządzanie, umożliwia zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy i stanowi wyzwanie dla współczesnego biznesu.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 285016
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 22,45 zł
  Jerzy Różański

  Celem książki jest ukazanie, jakie działania podejmują współczesne przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany zachodzące w ich globalnym i krajowym otoczeniu.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 261051
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 79,00 zł
  Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

  Książka przedstawia przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzyka operacyjnego oraz zasad zarządzania nim i celowego wpływania na nie. Zawiera zarówno podejście teoretyczne jak i przykłady praktyczne.

  79,00 zł
  PDF
  prodcutid: 191026
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 69,00 zł
  Krzysztof Piasecki, Marcin Anholcer,...

  e-Matematyka wspomagająca ekonomię – innowacyjny podręcznik do nauki matematyki stosowanej ze wsparciem w środowisku powszechnie dostępnego taniego oprogramowania. Książka adresowana do studentów ekonomii, finansów i zarządzania.

  69,00 zł
  PDF
  prodcutid: 155865
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 49,00 zł
  Katarzyna Mamcarz

  Celem książki jest ocena i porównanie skuteczności stosowania czterech instrumentów sygnalizacji: niedoszacowania ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej, ogłoszenia podziału akcji, ogłoszenia programu skupów akcji, ogłoszenia...

  49,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140389
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
 • 39,00 zł
  Mieczysław Sobczyk

  Podręcznik zawiera podstawowy kurs ekonometrii i jest przeznaczony dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych.

  39,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140391
  Availid: -1
  Availid: 291252
  Availid: 287231
  Availid: 285019
  Availid: 229256
  Availid: 287083
  Availid: 285016
  Availid: 261051
  Availid: 191026
  Availid: 155865
  Availid: 140389
  Availid: 140391
z 21