Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 249 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 29,22 zł
  Dominik Drzazga

  W monografii podjęto problematykę planowania w kilku ujęciach: teoretycznym, konceptualnym i praktycznym – dokonując oceny skuteczności systemu planowania przestrzennego w Polsce.

  29,22 zł
  PDF
  prodcutid: 352892
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 23,37 zł
  Beata Gontar,, Zbigniew Gontar, Dorota...

  W publikacji omówiono podstawy teoretyczne koncepcji smart & sustainable city i aktualne trendy w transformacji cyfrowej miast.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 351234
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 23,37 zł
  Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska

  Czytelnik znajdzie w książce zagadnienia typowe dla badań w ramach dyscypliny finanse, takie jak: struktura kapitałowa, kwestie związane z rynkiem kapitałowym, problemy wyceny i analizy wartości.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 343354
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 35,03 zł
  Beata Gontar,

  Książka stanowi kompendium wprowadzające w tematykę związaną z systemami informacyjnymi szeroko rozumianego zarządzania. Jest przeznaczona dla odbiorców zainteresowanych efektywną transformacją cyfrową biznesu i praktyką biznesową zarządzania przez dane.

  35,03 zł
  PDF
  prodcutid: 343026
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 28,65 zł
  Wojciech Grzegorczyk, Wioletta Krawiec

  Publikacja dotyczy różnych strategii wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Autorzy przedstawili charakterystykę tego procesu ze szczególnym naciskiem na określenie motywów, metod oceny, wyboru rynków zagranicznych...

  28,65 zł
  PDF
  prodcutid: 339209
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 26,30 zł
  Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa,...

  W monografii zaprezentowano w szczególności aktywność zawodową, modelowanie płac oraz obecność kobiet w kierownictwie.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 338746
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 0,00 zł
  Sebastian Brańka

  Promocja jako główny obszar aktywności marketingowej miasta, wykorzystywana przez miasto do oddziaływania na różne grupy odbiorców

  66,06 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 308941
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 49,20 zł
  Katarzyna Żyminkowska, Joanna Wiechoczek,...

  Customer engagement is a customer’s voluntary contribution of resources to a firm’s marketing function, extending beyond financial patronage.

  49,20 zł
  PDF
  prodcutid: 309495
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 99,10 zł
  Agnieszka Bitkowska

  W prezentowanej monografii obok aspektów teoretycznych pojawiają się też aspekty empiryczne. Zostały przedstawione wyniki badań na świecie oraz w Polsce, realizowanych przez Autorkę w latach 2012–2018, a także studia przypadków polskich i niemieckich...

  99,10 zł
  PDF
  prodcutid: 309327
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 26,30 zł
  Małgorzata Żak-Skwierczyńska

  W publikacji omówiono współpracę samorządów z różnymi partnerami w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier przekładających się na podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju miast i ich otoczenia.

  26,30 zł
  PDF
  prodcutid: 308317
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 99,10 zł
  Dagmara Lewicka

  Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w...

  99,10 zł
  PDF
  prodcutid: 306657
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
 • 99,10 zł
  Iwona Mendryk

  Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów i doktorantów zarządzania, jak i dla praktyków – przedsiębiorców, menedżerów i osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  99,10 zł
  PDF
  prodcutid: 306656
  Availid: -1
  Availid: 351234
  Availid: 343354
  Availid: 343026
  Availid: 339209
  Availid: 338746
  Availid: 308941
  Availid: 309495
  Availid: 309327
  Availid: 308317
  Availid: 306657
  Availid: 306656
z 21