Zarządzanie

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Zarządzanie Jest 246 produktów.

Podkategorie

z 21
 • 23,62 zł
  Magdalena Zalewska-Turzyńska

  Publikacja poświęcona jest podnoszeniu sprawności organizacji przez komunikowanie wewnętrzne. Autorka uznaje bowiem niewłaściwą komunikację wewnątrzorganizacyjną za główną przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania organizacji.

  23,62 zł
  PDF
  prodcutid: 299989
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 99,00 zł
  Patrycja Klimas

  Publikacja skierowana jest do badaczy oraz praktyków zarządzania strategicznego interesujących się problematyką osiągania przewagi konkurencyjnej drogą wzmacniania innowacyjności organizacyjnej oraz wykorzystywania relacji międzyorganizacyjnych....

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299836
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 27,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Nowoczesne koncepcje zarządzania to monografia zrealizowana jako pokłosie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE 2018.

  27,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299269
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 24,94 zł
  T. Bartosz Kalinowski

  Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji dojrzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe i pozafinansowe.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 299026
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 0,00 zł
  Izabela Dembińska, Blanka Tundys, Marzena...

  Inteligentne rozwiązania logistyczne w łańcuchach dostaw, przemyśle, obszarach miejskich oraz zarządzaniu transportem i gospodarką magazynową.

  46,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 298779
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 0,00 zł
  Blanka Tundys, Andrzej Rzeczycki, Joanna...

  Opracowanie porządkujące wiedzę i terminologię związaną z podejmowaniem decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw. Szerokie spektrum teoretyczne i praktyczne przykłady.

  40,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 298758
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 0,00 zł
  Elżbieta Szaruga

  O kierunkach i następstwach decyzji ekonomicznych w świetle zagrożenia sekularną stagnacją i wyzwań zrównoważonego rozwoju.

  40,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 298761
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 23,00 zł
  Jolanta Staszewska, Piotr Skorus

  Głównym problemem niniejszej książki jest wskazanie, że komunikacja wizualna stanowi element komunikacji marketingowej i określanie zasad komunikacji wizualnej odnosi się do budowania miksu promocyjnego komunikacji marketingowej.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 298611
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 24,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Celem niniejszej monografii będzie analiza wielowymiarowości zjawiska konwergencji mediów i jego konsekwencji w odniesieniu do sfery komunikacji marketingowej i public relations współczesnych organizacji.

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 293276
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 0,00 zł
  Ryszard Borowiecki, Barbara...

  Rozwój współczesnych przedsiębiorstw jest zagadnieniem wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym, co wynika m.in. z oddziaływania zarówno jego warunków, jak i czynników na uzyskiwane efekty tego procesu.

  25,01 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 297988
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 0,00 zł
  Leszek Gracz, Kamila Słupińska, Urszula...

  Wprowadzenie do negocjacji, komunikacja, fazy procesu negocjacji, techniki negocjacyjne, komunikacja werbalnai niewerbalna, aspekty kulturowe i savoir-vivre w komunikacji.

  50,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 294736
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
 • 23,46 zł
  Anna Lubrańska

  Publikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej.

  23,46 zł
  PDF
  prodcutid: 293234
  Availid: -1
  Availid: 299836
  Availid: 299269
  Availid: 299026
  Availid: 298779
  Availid: 298758
  Availid: 298761
  Availid: 298611
  Availid: 293276
  Availid: 297988
  Availid: 294736
  Availid: 293234
z 21