Humanistyka

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Emma

  Ponadczasowa powieść angielskiej...

  12,01 zł 24,01 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Humanistyka Jest 282 produktów.

Podkategorie

z 24
 • 0,00 zł
  dr hab. Dariusz Libionka, prof. dr hab....

  14. numer rocznika zawiera ponad osiemset stron studiów, materiałów, omówień i opracowań nieznanych tekstów źródłowych. W numerze - Havi Dreifuss, Grzegorz Krzywiec, Dariusz Libiona i inni

  70,28 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 358890
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 0,00 zł
  dr Grzegorz Rossoliński-Liebe

  Faszyzm pojawił się po pierwszej wojnie zarówno w państwach narodowych, jak i w społecznościach bezpaństwowych. Autor tego studium wyjaśnia, jak ukraińscy nacjonaliści zareagowali na pojawienie się faszyzmu i jak sami zaczęli tworzyć własną formę ruchu

  17,58 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 357995
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 43,35 zł
  Janusz Falecki

  Zarządzanie kryzysowe w Polsce polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym będącym konsekwencją zagrożeń, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku ich wystąpienia oraz usuwaniu ich skutków.

  43,35 zł
  PDF
  prodcutid: 359054
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 41,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Niniejsza monografia została podzielona na 4 części.

  41,00 zł
  PDF
  prodcutid: 359048
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 35,14 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Niniejsza publikacja jest kolejną pozycją z serii „Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja?”, mającą w założeniu stanowić próbę odpowiedzi na pytania o różnorodność rozumienia pojęcia bezpieczeństwo.

  35,14 zł
  PDF
  prodcutid: 359051
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 26,94 zł
  Joanna Podgórska-Rykała, Magdalena...

  W niniejszej pracy, mającej charakter interdyscyplinarny, autorki podjęły rozważania nie tylko na temat polityki senioralnej oraz związanych z nią obszarów prawa i administracji, ale także praktycznego wymiaru polityki społecznej na rzecz osób starszych.

  26,94 zł
  PDF
  prodcutid: 359036
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 28,12 zł
  Janusz Falecki

  Publikacja dotyczy wybranych aspektów teoretycznych i praktycznych przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w obszarze zarządzania kryzysowego.

  28,12 zł
  PDF
  prodcutid: 358923
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 53,89 zł
  Małgorzata Winiarska-Brodowska

  W pracy zostały zawarte refleksje z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, wiedzy o komunikowaniu i mediach, studiów europejskich, socjologii oraz nauk prawnych.

  53,89 zł
  PDF
  prodcutid: 358898
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 24,60 zł
  Janusz Falecki

  W celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, do których należy zaliczyć zagrożenia naturalne, terrorystyczne oraz zagrożenia (niepokoje) społeczne, stworzono w Polsce system zarządzania kryzysowego jako podstawowy systemu bezpieczeństwa narodowego.

  24,60 zł
  PDF
  prodcutid: 358844
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 47,31 zł
  Katarzyna Jędrys Siuda

  Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 — 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy

  47,31 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 356167
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 0,00 zł
  Lucian Boia

  Ceniony i poczytny rumuński historyk Lucian Boia proponuje nowe spojrzenie na relacje Rumunów z innymi narodami.

  16,40 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 353972
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
 • 0,00 zł
  Katarzyna Kasia

  Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co konstytuuje nasze poczucie przynależności, jest historia, tradycja, wiara w mit? Na czym opieramy swoją tożsamość?

  21,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 351620
  Availid: -1
  Availid: 357995
  Availid: 359054
  Availid: 359048
  Availid: 359051
  Availid: 359036
  Availid: 358923
  Availid: 358898
  Availid: 358844
  Availid: 356167
  Availid: 353972
  Availid: 351620
z 24