Humanistyka

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Humanistyka Jest 278 produktów.

Podkategorie

z 24
 • 47,31 zł
  Katarzyna Jędrys Siuda

  Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką logopedyczną dzieci w wieku 3 — 6 letnich w zakresie eliminowania zaburzeń mowy

  47,31 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 356167
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 0,00 zł
  Lucian Boia

  Ceniony i poczytny rumuński historyk Lucian Boia proponuje nowe spojrzenie na relacje Rumunów z innymi narodami.

  16,40 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 353972
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 0,00 zł
  Katarzyna Kasia

  Na czym opiera się współczesna wspólnota? Czy tym, co konstytuuje nasze poczucie przynależności, jest historia, tradycja, wiara w mit? Na czym opieramy swoją tożsamość?

  21,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 351620
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 0,00 zł
  René Girard, Benoît Chantre

  Historia przyspiesza, prowadząc nas do ostatecznej katastrofy. Tylko wtedy, gdy to zrozumiemy, możemy spróbować uniknąć całkowitego zniszczenia.

  39,95 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 342748
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 0,00 zł
  Elżbieta Korolczuk

  Co to znaczy być matką córki? Jakie są doświadczenia córek? Jak matki i córki rozumieją „bycie kobietą” i jak budują swoje miejsce w świecie, w którym płeć jest jednym z głównych punktów odniesienia?

  19,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 342431
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 44,05 zł
  Wojciech Trojan

  Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

  44,05 zł
  PDF
  prodcutid: 338983
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 23,37 zł
  Daniel Kadłubiec, Ewa Ogrodzka-Mazur,...

  Autorzy nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują.

  23,37 zł
  PDF
  prodcutid: 338742
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 0,00 zł
  Adam Figiel, Magda Ziembińska

  Autorzy wykazują, że odpowiednio dobrana strategia budowania wizerunku kandydata na urząd publiczny, stanowi istotny czynnik sukcesu wyborczego.

  46,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 336878
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 0,00 zł
  Tomasz Rakowski

  We współczesnej Mongolii, która przeszła przez proces transformacji i ze świata socjalizmu dość gwałtownie wkroczyła w rzeczywistość wolnorynkowej ekonomii, cały czas rodzą się zaskakująco trwałe formy współdziałania.

  39,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 303081
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 108,68 zł
  Zbigniew Izdebski

  Autor nie tylko ukazuje szerokie spektrum danych dotyczących naszych seksualnych zachowań, potrzeb, ocen, asercji, lęków, ale także zadaje pytania, które wykraczają poza domenę seksualną, choć są z nią związane: Kim jesteśmy? Czego pragniemy?

  108,68 zł
  PDF
  prodcutid: 301814
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 0,00 zł
  Jean-Hervé Lorenzi, Mickael Berrebi

  Esej o najważniejszych zagrożeniach płynących z hołdowania naiwnej wizji postępu, lekceważącej miejsce człowieka i jego przyrodzoną godność.

  34,07 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 299919
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
 • 23,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzegają wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 301885
  Availid: -1
  Availid: 353972
  Availid: 351620
  Availid: 342748
  Availid: 342431
  Availid: 338983
  Availid: 338742
  Availid: 336878
  Availid: 303081
  Availid: 301814
  Availid: 299919
  Availid: 301885
z 24