Filozofia

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Filozofia Jest 226 produktów.

Podkategorie

z 19
 • 0,00 zł
  Feliks Buchwald

  Bez wolności przedzierzga się człowiek w narzędzie przemocy, do rzędu roboczych zwierząt lub obracającego się w machinie kółka zniżony, traci godność, przestaje być człowiekiem

  7,38 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 336904
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 6,15 zł
  Marek Aureliusz

  Rozmyślania – dzieło filozoficzne autorstwa cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Rozmyślania prezentują filozofię rzymskiego stoicyzmu

  6,15 zł
  MOBI
  prodcutid: 313589
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 19,95 zł
  Marek Nowak

  Monografia zawiera najważniejsze elementy aksjomatycznej teorii mnogości Zermelo-Fraenkla z aksjomatem wyboru: aksjomatykę, definicje podstawowych pojęć, teorie relacji binarnych.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 338745
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 24,94 zł
  Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny

  Zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko – w znaczeniu wszelkiej, zdominowanej przez grupę większościową, odrębności: narodowej, etnicznej, wyznaniowej, światopoglądowej, politycznej, seksualnej, ekonomicznej (prekariat) etc.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 338741
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 19,95 zł
  Marta Czapińska-Bambara

  Platon, Cyceron i Machiavelli są uważani za klasyków filozofii polityki. Ich dociekania nieustannie pobudzają wyobraźnię badaczy oraz prowokują do kolejnych wykładni i interpretacji.

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 338740
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 0,00 zł
  Platon

  Jesteśmy w innym świecie; dwadzieścia trzy wieki wstecz, a jednak dziwnie to wszystko nowoczesne i żywe wstaje spod pióra Platona

  8,61 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 309966
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 0,00 zł
  Władysław Michał Dębicki

  Autor opowiada nam o tym, że: „Dekadentyzm należy niezaprzeczenie do najcharakterystyczniejszych i najsmutniejszych objawów, współczesnych czasów

  11,07 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 309794
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 0,00 zł
  Władysław Michał Dębicki

  Do znamion szczególnych, którymi koniec XIX stulecia zapisał się w historii, należy przede wszystkim zamieszanie w sferze umysłowej i moralnej

  14,76 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 309792
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 0,00 zł
  Władysław Michał Dębicki

  Cechą najbardziej znamienną umysłowości w obecnej doby jest, jak powszechnie wiadomo, przewaga materializmu i pozytywizmu.

  17,22 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 309788
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 0,00 zł
  Tilman Pesch

  Rozum ludzki jest z natury swojej słaby, i już z powodu tej słabości powinien się garnąć do Boga; Bóg pospieszył mu z pomocą przez swoją łaskę.

  18,45 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 309781
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 17,45 zł
  Witold P. Glinkowski

  Prezentowana monografia – dotycząca węzłowych kwestii związanych ze specyfiką filozoficznego pytania o człowieka, jego dotychczasową drogą i perspektywami – jest pierwszym tomem planowanego cyklu: Filozofia na tropie człowieka.

  17,45 zł
  PDF
  prodcutid: 306469
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
 • 39,90 zł
  Thomas Metzinger

  Thomas Metzinger przedstawia oryginalną koncepcję świadomości i osoby, stworzoną na podstawie współczesnych wyników badań prowadzonych często przy jego udziale w wielu dziedzinach – od psychologii i neuronauk po sztuczną inteligencję.

  39,90 zł
  PDF
  prodcutid: 305800
  Availid: -1
  Availid: 313589
  Availid: 338745
  Availid: 338741
  Availid: 338740
  Availid: 309966
  Availid: 309794
  Availid: 309792
  Availid: 309788
  Availid: 309781
  Availid: 306469
  Availid: 305800
z 19