Prawo

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo Jest 397 produktów.

Podkategorie

z 34
 • 99,00 zł
  Tomasz Grossmann

  W książce znajduje się dziewięć wzorów pism (z różnych dziedzin prawa administracyjnego, osiem skarg i jeden sprzeciw) do WSA wraz z uzasadnieniami, orzecznictwem i wyciągiem z przepisów. Wszystkie skargi zostały oparte na aktualnym stanie prawnym....

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 300013
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 199,00 zł
  Mariusz Stepaniuk

  Zestaw szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu na aplikację radcowską – wraz z podstawą prawną i właściwa odpowiedzią podaną obok, tak, aby można było od razu stwierdzić, czy...

  199,00 zł
  PDF
  prodcutid: 300012
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 99,00 zł
  Aneta Heliosz

  Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z ok. 60 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299979
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 99,00 zł
  Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina...

  Książka w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych. Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299835
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 139,00 zł
  Adam Malinowski

  Książka, stanowi najlepsze kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej do pozytywnego zdania egzaminu na aplikację. Wybrano najczęstsze i najtrudniejsze zagadnienia z kilku ostatnich lat z ustaw będących podstawą sporządzania pytań egzaminacyjnych....

  139,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299834
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 149,00 zł
  Sławomir P. Kursa

  W monografii przybliżono zagadnienia rzymskiego prawa spadkowego mające istotne znaczenie dla europejskiej kultury prawnej, które mogą też stanowić podstawę do badań komparatystycznych. Zaprezentowano dotychczasowe stanowiska doktryny w kwestii...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299832
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 169,00 zł
  Anna Wierzbica

  Książka stanowi efekt międzynarodowej współpracy nawiązanej pomiędzy pracownikami naukowymi Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa Instytutu Prawa Publicznego i Nauk...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299833
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 149,00 zł
  Piotr Stępniak

  Monografia podejmuje słabo dotychczas dostrzegany problem ochrony zdrowia osób pozbawionych wolności. Jest on jednak ważny społecznie i coraz bardziej aktualny wobec uwidaczniających się w tym zakresie niedomogów. Jego analiza ma charakter...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299830
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 149,00 zł
  Małgorzata Sieradzka

  W monografii zaprezentowano w sposób całościowy problematykę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warunki udziału dotyczą właściwości podmiotowej wykonawcy, a od ich spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299831
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 179,00 zł
  Piotr Bogdanowicz

  Książka poświęcona jest problematyce modyfikacji umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej. Autor przedstawia podstawy prawne dokonywania modyfikacji umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej, istniejące ograniczenia oraz...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299829
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 149,00 zł
  Michał Leciak, Piotr Chlebowicz, Natalia...

  Opracowania zawarte w książce stanowią pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Sport a przestępczość zorganizowana”, która odbyła się w dniach 16–17 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu....

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299826
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
 • 189,00 zł
  Joanna Studzińska

  Monografia ma na celu kompleksowe przedstawienie instytucji interwencji ubocznej na podstawie dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa sądowego ze względu na fakt istotnego praktycznego i teoretycznego znaczenia instytucji. Przedmiot rozważań...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299828
  Availid: -1
  Availid: 300012
  Availid: 299979
  Availid: 299835
  Availid: 299834
  Availid: 299832
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
z 34