Prawo

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo Jest 448 produktów.

Podkategorie

z 38
 • 179,00 zł
  Jacek Barcik

  Brexit jest niewątpliwie poligonem doświadczalnym integracji europejskiej, może także stać się szansą i punktem zwrotnym pogłębienia procesu integracji. Mimo upływającego terminu na negocjacje akcesyjne (Traktat o Unii Europejskiej przewiduje w art....

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305301
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 34,01 zł

  „Policja” — kwartalnik kadry kierowniczej Policji, ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” (PBS) adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych.

  34,01 zł
  PDF
  prodcutid: 305111
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 33,00 zł

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego, autorzy podzielili przedmiotową publikację na osiem rozdziałów.

  33,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305112
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 149,00 zł
  Robert Lewandowski

  „Fundamentals of Polish Business Law" to opracowanie, które w sposób zwięzły i kompleksowy omawia najważniejsze zagadnienia polskiego prawa cywilnego i handlowego.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305042
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 169,00 zł
  Joanna Taczkowska-Olszewska, Katarzyna...

  Mając na uwadze wzmożone działania prawodawcy w kierunku zbudowania nowych mechanizmów bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, a także donośność tych zmian oraz ich wpływ na sytuację prawną zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305041
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 179,00 zł
  Ewa Wojtaszek-Mik

  W prezentowanej monografii analiza przedumownych obowiązków informacyjnych ciążących na podmiotach profesjonalnych obejmuje zarówno obrót z udziałem konsumenta, jak i obrót pozakonsumencki. Takie ujęcie pozwala uświadomić sobie, jak bardzo regulacja...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305039
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 169,00 zł
  Przemysław Gorzko

  Opracowanie stanowi monograficzne wydanie rozprawy doktorskiej obronionej w 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie. W jego ramach autor porusza wycinek tematyki dotyczącej jednej z fundamentalnych kwestii prawa cywilnego tj. wykładni...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305040
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 199,00 zł
  Justyna Nawrot

  Oddawana do rąk Czytelników monografia jest pierwszym w literaturze przedmiotu kompleksowym opracowaniem poświęconym międzynarodowemu prawu bezpieczeństwa morskiego. Mimo że praca dotyczy zasadniczo systemu globalnego, uwzględniono w niej wzajemne...

  199,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305029
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 149,00 zł
  Jakub Krysa

  Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących prawa właściwego dla umów realizowanych w trybie zamówień publicznych.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305038
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 169,00 zł
  Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski,...

  Publikacja skierowana jest do praktyków – adwokatów i radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedstawicieli nauki prawa. Może również zainteresować studentów prawa i teoretyków innych dyscyplin...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304638
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 169,00 zł
  Grzegorz Kozieł prof. UMCS

  Książka dotyczy modeli regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w prawie polskim.

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304636
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
 • 189,00 zł
  Łukasz Żelechowski

  Prezentowana monografia poświęcona jest zagadnieniu ochrony dóbr należących do kategorii oznaczeń odróżniających w polskim prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, z uwzględnieniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304637
  Availid: -1
  Availid: 305111
  Availid: 305112
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
  Availid: 305040
  Availid: 305029
  Availid: 305038
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304637
z 38