Prawo

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Żyrafka

  "Żyrafka” oswaja dzieci z myślą, że...

  2,39 zł 9,50 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo Jest 565 produktów.

Podkategorie

z 48
 • 23,43 zł
  Łukasz Strzępek

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowej analizy wywłaszczenia polegającego na zajęciu nieruchomości na cele publiczne.

  23,43 zł
  PDF
  prodcutid: 359043
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 35,14 zł
  Joanna Podgórska-Rykała

  W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową, rozpoczynając w rozdziale I od wyjaśnienia, czym jest idea równości i jak może być definiowana oraz jakie są jej relacje z zasadą sprawiedliwości.

  35,14 zł
  PDF
  prodcutid: 359031
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 23,43 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Zapewnienie bezpieczeństwa, w dzisiejszych realiach w szczególności, wiąże się chociażby ze stosowaniem metod wkraczających w swobody jednostki (np. kontrola korespondencji).

  23,43 zł
  PDF
  prodcutid: 359026
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 21,08 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W ostatnich miesiącach pojęcie zagrożenie bezpieczeństwa Polski odmieniane jest na wiele sposobów. W tym niniejsza publikacja wpisuje się niewątpliwie bezpośrednio w tę dyskusję i to w jej główny nurt.

  21,08 zł
  PDF
  prodcutid: 359023
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 115,98 zł
  Małgorzata Król

  W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 358967
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 139,40 zł
  Aneta Heliosz

  Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 56 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w...

  139,40 zł
  PDF
  prodcutid: 358964
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 174,54 zł
  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

  Publikacja, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na aplikację...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358966
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 197,97 zł
  Marcin Berent, Michał Balcerzak prof. UMK,...

  Na dociekaniu prawdy historycznej ciąży utrwalony przez tradycję obraz pewnych wydarzeń, stopniowe docieranie do niej poprzez negowanie lub jej zniekształcanie może nieść za sobą odpowiedzialność prawną.

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 358963
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 291,68 zł
  Elisabetta Bani, Beata Pachuca-Smulska,...

  Monografia przedstawia analizę wybranych zagadnień z obszaru nowych technologii i analizuje najbardziej aktualne, i często kontrowersyjne, zagadnienia. W szczególności omawia szanse i bariery związane z wprowadzaniem nowych technologii do życia...

  291,68 zł
  PDF
  prodcutid: 358961
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 315,11 zł
  Ewa Guzik-Makaruk, Emil Pływaczewski

  Ósmy tom monografii zatytułowanej "Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie" pod redakcją Emila W. Pływaczewskiego oraz Ewy M. Guzik-Makaruk to zbiór niezwykle ciekawych artykułów...

  315,11 zł
  PDF
  prodcutid: 358962
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 31,62 zł
  Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław...

  Każde państwo, które przejawia demokratyczne aspiracje, wykrystalizowało szeroki zakres reguł dotyczących tworzenia prawa. Wśród nich szczególna rola przypada tym, które odnoszą się do procesów stanowienia przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  31,62 zł
  PDF
  prodcutid: 358950
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
 • 24,60 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W niniejszym tomie znajduje się dwadzieścia rozdziałów poświęconych różnym aspektom ustroju samorządu terytorialnego, podzielonych na trzy konwencjonalnie wyodrębnione części.

  24,60 zł
  PDF
  prodcutid: 358906
  Availid: -1
  Availid: 359031
  Availid: 359026
  Availid: 359023
  Availid: 358967
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358962
  Availid: 358950
  Availid: 358906
z 48