Prawo

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Prawo Jest 484 produktów.

Podkategorie

z 41
 • 169,00 zł
  Ireneusz Wolwiak

  Monografia stanowi naukową analizę sytuacji zakończenia postępowania cywilnego w pierwszej instancji. Analiza zawiera ujęcie tej sytuacji w zakresie normatywnego zachowania uczestników postępowania. Odnosi się do wyznaczenia chwili, w jakiej...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307666
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 89,00 zł
  Maciej Kamiński

  Książka jest adresowana do inwestorów oraz osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości – zarządców i pośredników, chcących rozpocząć działalność zawodową w obszarze zarządzania najmem. Celem głównym opracowania jest przekazanie praktycznej wiedzy...

  89,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307667
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 169,00 zł
  Joanna de Pree

  Publikacja porusza jeden z najbardziej spornych tematów, czyli prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania dziecka w Polsce. Wskazuje na odrębności i dysproporcje w widzeniu pozycji i zdolności dziecka do korzystania z tego prawa w doktrynie prawa...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307665
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 229,00 zł
  Stanisław Sołtysik

  Niniejsza publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie art. V Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10.6.1958 r. (Konwencji nowojorskiej)...

  229,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307663
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 169,00 zł
  Jerzy Wratny

  Książka jest monografią szeroko i dokładnie omawiającą temat partycypacji pracowniczej. Autor przedstawia problematykę partycypacji pracowniczej w kontekście zmieniających się stosunków pracy w XX i XXI w. na tle prawno-porównawczym. Publikacja...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307664
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 179,00 zł
  Agata Raczkowska

  W dobie tabloidyzacji massmediów, rozkwitu infotainment, rozwoju spin-u i PR-u, w gąszczu danych czerpanych w każdej chwili całymi strumieniami bajtów przy pomocy smartfonów, tabletów, laptopów, informacja „prawdziwa" staje się rzadkim i cennym dobrem...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307662
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 59,00 zł
  Grzegorz Michniewicz

  Czwarte wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione z uwagi na szybko postępujące zmiany w prawodawstwie. Dotyczyły one zarówno ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i ustawy – Prawo własności przemysłowej.

  59,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307661
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 39,36 zł
  Wydawnictwo Od.Nowa

  Jak zdać egzamin z KPK w pierwszym terminie i nie osiwieć

  39,36 zł
  PDF
  prodcutid: 307139
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 36,90 zł
  Wydawnictwo Od.Nowa

  Prawo rzymskie od podszewki.

  36,90 zł
  PDF
  prodcutid: 307180
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 36,90 zł
  Wydawnictwo Od.Nowa

  Książka ta adresowana jest do studentów kierunków humanistycznych, ze szczegól­nym uwzględnieniem przyszłych prawników i administratywistów.

  36,90 zł
  PDF
  prodcutid: 307147
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 61,50 zł
  Wydawnictwo Od.Nowa

  Prawo w diagramach to innowacyjna seria charakteryzująca się przejrzystą formą i zwięzłym przedstawieniem wszystkich potrzebnych informacji.

  61,50 zł
  PDF
  prodcutid: 307145
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
 • 49,20 zł
  Maciej Muliński, Mariusz Sorysz

  Jak przygotować się do egzaminu z KPC i nie zwariować

  49,20 zł
  PDF
  prodcutid: 307142
  Availid: -1
  Availid: 307667
  Availid: 307665
  Availid: 307663
  Availid: 307664
  Availid: 307662
  Availid: 307661
  Availid: 307139
  Availid: 307180
  Availid: 307147
  Availid: 307145
  Availid: 307142
z 41