Teksty Ustaw

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Teksty Ustaw Jest 18 produktów.

Podkategorie

z 2
 • 99,00 zł
  Kochański and Partners

  I wydanie tłumaczenia na język angielski ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Tłumaczenie odzwierciedla stan prawny na dzień 11 lutego 2019 roku. Książka przygotowana została przez doświadczonych tłumaczy przysięgłych oraz zweryfikowana przez...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 300748
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 199,00 zł
  Nicholas Faulkner

  This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into European languages, includes the English translation of the Criminal Code. It incorporates the latest amendment to the Code that came into effect on 1 June 2012.

  199,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 128556
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 199,00 zł
  Agnieszka Jamroży

  Zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

  199,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 211774
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 189,00 zł
  Alfino Mancani, Patrycja Kuryszko

  Pierwsze wydanie włoskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks spółek handlowych, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie.

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 140377
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 0,00 zł
  Lech Garlicki

  Autorem wprowadzenia niniejszej publikacji jest wybitny polski konstytucjonalista – prof. dr hab. Lech Garlicki z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993–2001 – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie – sędzia ETPCz w Strasburgu.

  0,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 127646
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 199,00 zł
  Joanna Chudzik, Michał Jakowczyk, Kaja...

  Niemieckojęzyczne tłumaczenie polskiej ustawy.

  199,00 zł
  PDF
  prodcutid: 125285
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 189,00 zł
  Patricia Elbers, Robert Siwik

  Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia trzech polskich ustaw z obszaru polskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 117223
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 249,00 zł
  Denis Kędzierski, Aleksander Skoblenko

  Pierwsze wydanie rosyjskiego tłumaczenia polskiej Ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki: rosyjski, niemiecki i angielski.

  249,00 zł
  PDF
  prodcutid: 83828
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 179,00 zł
  Mateusz Medyński

  Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie zawiera angielskie tłumaczenie ustawy Prawo bankowe. Obejmuje ona nowelizacje Ustawy z 2011 roku.

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 11500
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 149,00 zł
  Sabina Ociepa, Kancelaria Streifler Kollegen

  Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskich ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa pracy. Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw stawia na poprawność i płynność przekładu oraz wysoki poziom merytoryczny.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 11056
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 169,00 zł
  Magdalena Wessel-Zasadzka, Sonja...

  Pierwsze wyd. niemieckiego tłumaczenia zestawu ustaw: prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o rzecznikach patentowych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 10890
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
 • 149,00 zł
  Stefan Kleb, Joanna Głowacka, Andrzej Kwaśnik

  Drugie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego prawa zamówień publicznych, uwzględnia nowelizację obowiązującą od 16.09.2010 r. Wydanie to rozszerzono o tłumaczenie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (stan prawny: 01.01.2011 r.).

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 10889
  Availid: -1
  Availid: 128556
  Availid: 211774
  Availid: 140377
  Availid: 127646
  Availid: 125285
  Availid: 117223
  Availid: 83828
  Availid: 11500
  Availid: 11056
  Availid: 10890
  Availid: 10889
z 2