Komentarze Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Komentarze Prawnicze Jest 12 produktów.

Podkategorie

 • 104,00 zł
  Marek Szydło

  Prezentowany komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz przepisów ustaw odrębnych, odnoszących się do problematyki gospodarki komunalnej. W opracowaniu przywołane zostały liczne...

  104,00 zł
  PDF
  prodcutid: 211297
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 93,90 zł
  Bartosz Rakoczy

  Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w zupełnie innych realiach ustrojowych i do dnia dzisiejszego nie doczekała się nowelizacji dostosowującej ją do współczesnego polskiego systemu...

  93,90 zł
  PDF
  prodcutid: 211282
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 69,00 zł
  Eleonora Zielińska, Wojciech Zalewski,...

  Przedstawiamy komentarz do najważniejszego dokumentu unijnego wyznaczającego minimalne standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw w obrębie Unii Europejskiej, jakim jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25...

  69,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 210848
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 83,00 zł
  Urszula Nalaskowska, Kamil Zeidler, Jacek...

  ? Komentarz omawia zasady funkcjonowania i organizacji BOR. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: katalog podmiotów objętych ochroną BOR, formy działania i zakres uprawnień BOR, obowiązki, praw i wymogów stawianych funkcjonariuszom Biura. ?...

  83,00 zł
  PDF
  prodcutid: 210811
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 83,90 zł
  Krzysztof Andrzej Wąsowski, Maksymilian...

  Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uwzgledniajacym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano w tej publikacji równiez regulacje okresu...

  83,90 zł
  PDF
  prodcutid: 211225
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 129,00 zł
  Piotr Cybula

  .. W komentarzu omówiono wszystkie najwazniejsze problemy zwiazane z ustawa o uslugach turystycznych, w tym dotyczace takich zagadnien jak: ochrona klienta biura podrózy, zasady pelnienia funkcji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,...

  129,00 zł
  PDF, EPUB
  prodcutid: 131468
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 186,00 zł
  Mateusz Pilich

  Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy

  186,00 zł
  PDF
  prodcutid: 117410
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 39,00 zł
  Sławomir Turkowski

  Komentarz stanowi kompleksową i szeroką analizę prawną ustawy - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz skierowany jest zarówno do teoretyków jak też i praktyków, którzy na co dzień zajmują się problematyką handlu emisjami.

  39,00 zł
  PDF
  prodcutid: 189559
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 60,27 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów o zachowaniu poufności zarówno z podmiotami gospodarczymi jaki z osobami fizycznymi.

  60,27 zł
  PDF
  prodcutid: 83798
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 60,27 zł
  Opracowanie zbiorowe

  W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego. Publikacja odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego.

  60,27 zł
  PDF
  prodcutid: 83795
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 60,27 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Szybki dostęp do aktualnego komentarza prawnego

  60,27 zł
  PDF
  prodcutid: 83794
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850
 • 19,91 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości to wyjątkowy przewodnik w pigułce porównujący polskie i międzynarodowe regulacje w zakresie rachunkowości.

  19,91 zł
  PDF
  prodcutid: 153850
  Availid: -1
  Availid: 211282
  Availid: 210848
  Availid: 210811
  Availid: 211225
  Availid: 131468
  Availid: 117410
  Availid: 189559
  Availid: 83798
  Availid: 83795
  Availid: 83794
  Availid: 153850