Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 400 produktów.

Podkategorie

z 34
 • 149,00 zł
  Marcin Kałduński

  Tematem monografii jest zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270040
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 129,00 zł
  Adrian Niewęgłowski, Iwona Nowak

  Monografia „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” jest pokłosiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270038
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 129,00 zł
  Anne-Marie Weber-Elżanowska

  Celem monografii jest zgłębienie za pomocą ekonomicznej analizy prawa problematyki poszukiwania efektywności spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które powszechnie są postrzegane jako nieefektywne.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270039
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 129,00 zł
  Agata Hauser

  Monografia Prawo jednostki do sądu europejskiego ma na celu ustalenie, czy i w jakim zakresie, na poziomie europejskim gwarantowana jest sądowa ochrona praw jednostki.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270036
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 129,00 zł
  Michał Krakowiak

  Publikacja stanowi pierwsze – w polskim postępowaniu cywilnym – monograficzne i kompleksowe omówienie instytucji sumy przymusowej.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270037
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 129,00 zł
  Roman Wieruszewski, Grażyna Baranowska,...

  Książka „Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa”jest pogłębionym opracowaniem na temat systemu ochrony praw człowieka funkcjonującego pod auspicjami ONZ.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270035
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 119,00 zł
  Daria Kostecka-Jurczyk

  Monografia uwzględnia szerokie aspekty kontroli koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004.

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270034
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 129,00 zł
  Rafał Woźniak

  W monografii dokonano kompleksowej i wielopłaszczyznowej analizy definicji informacji poufnej w prawie europejskim.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270033
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 109,00 zł
  Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło,...

  Zagadnienie dowodowe w polskim procesie karnym z uwagi na liczne zabiegi nowelizacyjne, których byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich lat, winno zostać przeanalizowane na nowo.

  109,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270032
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 99,00 zł
  Michał Leski

  Akcjonariat pracowniczy to idea, która umiejętnie wdrożona przynosi wymierne korzyści pracownikom, firmom, a także gospodarkom krajów, które zdecydowały się podjąć wysiłek jego upowszechniania.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270030
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 129,00 zł
  Dariusz Jagiełło

  Praca stanowi rzetelne i kompleksowe opracowanie zagadnienia przesłuchania jako czynności dowodowej.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270031
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
 • 99,00 zł
  Izabela Lewandowska-Malec

  Książka „Dobra osobiste” stanowi pierwszą na rynku publikację, która w sposób kompleksowy reguluje prawną ochronę dóbr osobistych w Polsce.

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270028
  Availid: -1
  Availid: 270038
  Availid: 270039
  Availid: 270036
  Availid: 270037
  Availid: 270035
  Availid: 270034
  Availid: 270033
  Availid: 270032
  Availid: 270030
  Availid: 270031
  Availid: 270028
z 34