Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Zakażenie

  Na obszarze Ameryki tajemniczy...

  17,78 zł 21,00 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 529 produktów.

Podkategorie

z 45
 • 174,54 zł
  Marek Michalski, Konrad Czech, Justyna...

  Zjawisko piramid finansowych, wciąż obecne w naszej rzeczywistości, zaliczane jest do sfery tzw. czarnych finansów, czyli tej, która wymyka się regulacjom prawnym, mimo ponawianych przez ustawodawców prób przeciwdziałaniu tym przedsięwzięciom –...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 356280
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 174,54 zł
  Przemysław Kaczmarek

  Monografia jest wynikiem podania w wątpliwość koncepcji integralnej, która utożsamia osobowość człowieka z tożsamością roli albo (w łagodniejszej wersji) niebezpiecznie zbliża się do scalenia jednostki z rolą – jej strukturą instytucjonalną. Z tego...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 356273
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 197,97 zł
  Sylwia Żyrek

  W oddawanej do rąk czytelników publikacji przeanalizowanych i przedstawionych zostało niemal dwieście orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych, opinie Rzeczników Generalnych, a także...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 355944
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 197,97 zł
  Monika Adamczyk

  Zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa z tytułu szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej w sferze imperium jest żywo dyskutowane w polskiej doktrynie prawa. Wyrażane są w...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 355912
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 174,54 zł
  Wojciech Rafał Wiewiórowski, Hanna Wolska,...

  Monografia Rok RODO jest publikacją wieloautorską, składającą się z dziesięciu rozdziałów, omawiających różne aspekty ochrony danych osobowych z uwzględnieniem wniosków wynikających z obserwacji pierwszego roku obowiązywania ogólnego rozporządzenia o...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 355609
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 233,11 zł
  Piotr Moskała

  Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która kompleksowo omawia prawne aspekty zarządzania zgrupowaniami spółek kapitałowych.

  233,11 zł
  PDF
  prodcutid: 355610
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 174,54 zł
  Mikołaj Hermann, Michał Krotoszyński,...

  Oddawana do rąk czytelnika monografia „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia" łączy liczne – już odkryte i jeszcze odkrywane – wątki refleksji teoretyczno- i filozoficznoprawnej. Celem autorów poszczególnych rozdziałów było ukazanie...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 354801
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 197,97 zł
  Maciej Małolepszy, Maciej Aleksandrowicz,...

  Niniejsza publikacja zawiera referaty wygłoszone w ramach konferencji naukowej, która odbyła się dnia 16.3.2018 r. we Frankfurcie nad Odrą.

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 355913
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 151,12 zł
  Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

  Przemoc fizyczna wobec dzieci jest jedną z najbardziej drastycznych patologii społecznych. W przestrzeni naukowej zjawisko to jest przedmiotem badań interdyscyplinarnych, w naukach prawnych analizowane jest zazwyczaj z perspektywy karania sprawców...

  151,12 zł
  PDF
  prodcutid: 354892
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 197,97 zł
  Jacek Napierała

  Celem opracowania jest podjęcie próby prezentacji i usystematyzowania procesu wykładni dokonywanej przez Trybunał przy pomocy instrumentarium fazy percepcyjnej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa – w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Pełny...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 354803
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 221,40 zł
  Izabela Kraśnicka, Lidia Brodowski, Vita...

  Prezentowana publikacja wpisuje się w tradycję dyskusji naukowej wokół najważniejszych problemów prawa międzynarodowego publicznego. Poruszone w publikacji zagadnienia dotyczą zderzenia teorii i praktyki prawa międzynarodowego w świetle analizowanych...

  221,40 zł
  PDF
  prodcutid: 354802
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
 • 197,97 zł
  Małgorzata Eysymontt

  Celem pracy jest rekonstrukcja traktatowego modelu, a także kompleksowe ujęcie i scharakteryzowanie urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który stanowi wyjątkową konstrukcję na tle złożonego systemu...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 353781
  Availid: -1
  Availid: 356273
  Availid: 355944
  Availid: 355912
  Availid: 355609
  Availid: 355610
  Availid: 354801
  Availid: 355913
  Availid: 354892
  Availid: 354803
  Availid: 354802
  Availid: 353781
z 45