Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 498 produktów.

Podkategorie

z 42
 • 149,00 zł
  Sławomir P. Kursa

  W monografii przybliżono zagadnienia rzymskiego prawa spadkowego mające istotne znaczenie dla europejskiej kultury prawnej, które mogą też stanowić podstawę do badań komparatystycznych. Zaprezentowano dotychczasowe stanowiska doktryny w kwestii...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299832
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 169,00 zł
  Anna Wierzbica

  Książka stanowi efekt międzynarodowej współpracy nawiązanej pomiędzy pracownikami naukowymi Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa Instytutu Prawa Publicznego i Nauk...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299833
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 149,00 zł
  Piotr Stępniak

  Monografia podejmuje słabo dotychczas dostrzegany problem ochrony zdrowia osób pozbawionych wolności. Jest on jednak ważny społecznie i coraz bardziej aktualny wobec uwidaczniających się w tym zakresie niedomogów. Jego analiza ma charakter...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299830
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 149,00 zł
  Małgorzata Sieradzka

  W monografii zaprezentowano w sposób całościowy problematykę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Warunki udziału dotyczą właściwości podmiotowej wykonawcy, a od ich spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299831
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 179,00 zł
  Piotr Bogdanowicz

  Książka poświęcona jest problematyce modyfikacji umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej. Autor przedstawia podstawy prawne dokonywania modyfikacji umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej, istniejące ograniczenia oraz...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299829
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 149,00 zł
  Michał Leciak, Piotr Chlebowicz, Natalia...

  Opracowania zawarte w książce stanowią pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Sport a przestępczość zorganizowana”, która odbyła się w dniach 16–17 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu....

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299826
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 189,00 zł
  Joanna Studzińska

  Monografia ma na celu kompleksowe przedstawienie instytucji interwencji ubocznej na podstawie dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa sądowego ze względu na fakt istotnego praktycznego i teoretycznego znaczenia instytucji. Przedmiot rozważań...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299828
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 149,00 zł
  Krzysztof Drzewicki, Katarzyna Gałka,...

  W książce omówiono: okoliczności przystąpienia Polski do Rady Europy i następnie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wykładnię i miejsce zasady godności człowieka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, typy zobowiązań...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299825
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 149,00 zł
  Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Hanna...

  W monografii dokonano analizy określenia „system zamówień publicznych”, na który składają się przede wszystkim „klasyczne” zamówienia publiczne, ale ponadto partnerstwo publiczno-prywatne i umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. To w ramach...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299792
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 179,00 zł
  Jacek Barcik

  Zagadnienie ochrony praworządności w dwóch głównych organizacjach regionalnych, do których przynależy Polska, tj. w Radzie Europy i Unii Europejskiej, nie doczekało się dotąd kompleksowego opracowania w rodzimej literaturze prawniczej. A jest to...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299824
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 179,00 zł
  Arkadiusz Wowerka

  Monografia poświęcona jest jednemu z najbardziej złożonych zagadnień międzynarodowego prawa spółek. Celem pracy jest kompleksowe i możliwie precyzyjne wytyczenie obszaru zastosowania prawa właściwego dla spółki.

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299784
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
 • 179,00 zł
  Bogusław Przywora

  Autor, wychodząc z poziomu narracji prawa konstytucyjnego, podjął również charakterystykę przedsądowej nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce z uwzględnieniem dorobku naukowego przedstawicieli innych dyscyplin prawnych. Powyższy zabieg intelektualny...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299783
  Availid: -1
  Availid: 299833
  Availid: 299830
  Availid: 299831
  Availid: 299829
  Availid: 299826
  Availid: 299828
  Availid: 299825
  Availid: 299792
  Availid: 299824
  Availid: 299784
  Availid: 299783
z 42