Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 462 produktów.

Podkategorie

z 39
 • 189,00 zł
  Cezary Mik

  Integracja regionalna ma współcześnie charakter globalny. W Polsce, poza integracją europejską, jest wszakże rozeznana w bardzo ograniczonym zakresie. Tom I monografii zmierza do uzupełnienia tej luki. Integrację regionalną sytuuje się tutaj w...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 293424
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 149,00 zł
  Adam Szafrański

  Wolność gospodarcza stanowi zagadnienie interesujące z perspektywy filozoficznej, ekonomicznej i prawnej. Te trzy płaszczyzny przenikają się wzajemnie i na siebie oddziałują. Autor starał się przyjąć wszystkie te trzy perspektywy jako niezbędne dla...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 293423
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 169,00 zł
  Paweł Skuczyński, Przemysław Kaczmarek,...

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat dylematu moralnego w kontekście etyki prawniczej. W pierwszej części monografii (teoretycznej), autorzy prezentują pojęcie dylematu na gruncie metaetyki oraz możliwości jego zastosowania w praktyce...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 291999
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 0,00 zł
  Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski,...

  Omówienie przepisów prawa regulujących umowę przewozu osób w poszczególnych gałęziach transportu, pochodzących od różnych prawodawców i tworzonych w różnym czasie.

  60,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 291550
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 189,00 zł
  Maria Królikowska-Olczak

  Tematyka publikacji Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna pod redakcją naukową prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak obejmuje zagadnienia ważne dla funkcjonowania wszystkich sektorów infrastrukturalnych. Wywody zostały zaprezentowane w...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 291155
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 169,00 zł
  Krzysztof Walczak

  Niniejsza monografia omawia jeden z najważniejszych jeżeli nie najważniejszy dla pracowników aspekt stosunku zatrudnienia jakim jest wynagrodzenie. Przy czym autor podchodzi do tego zagadnienia w sposób wielopłaszczyznowy niewystępujący wcześniej w...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290312
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 99,00 zł
  Natalia Szok

  Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla osób, które odbywają szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej czy sędziowskiej, a także notariuszom, radcom prawnym i adwokatom, którzy na co dzień, w ramach...

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290313
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 149,00 zł
  Dagmara Kornobis-Romanowska

  Przedstawione opracowanie ma na celu zbadanie relacji i ustalenie równowagi pomiędzy stabilnością i przewidywalnością prawa dla jednostek wyrażoną przez ich autonomiczność i prawo o charakterze podstawowym do skutecznej ochrony prawnej a systemowym...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290310
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 149,00 zł
  Marcin Glicz

  Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje w trzech podstawowych płaszczyznach badawczych...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290311
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 169,00 zł
  Emil Kruk, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka,...

  Monografia zawiera wielowymiarową analizę i krytyczną ocenę wybranych instytucji prawa ochrony zdrowia oraz postulowanych w tym zakresie rozwiązań oraz wzbogacona jest refleksjami aksjologicznymi. Publikacja stanowi spójne pod względem tematycznym...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290309
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 149,00 zł
  Tomasz Przesławski

  W monografii zostały przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu nauk prawnych, które obejmują problemy związane z istotą prawa, wpływem wartości i norm społecznych na prawo, oddziaływaniem prawa na inne porządki normatywne. W książce...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290307
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
 • 149,00 zł
  Mateusz Mądel

  Monografia stanowi uzupełnione i zaktualizowane wydanie rozprawy doktorskiej obronionej w 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W opracowaniu autor...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 290308
  Availid: -1
  Availid: 293423
  Availid: 291999
  Availid: 291550
  Availid: 291155
  Availid: 290312
  Availid: 290313
  Availid: 290310
  Availid: 290311
  Availid: 290309
  Availid: 290307
  Availid: 290308
z 39