Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 539 produktów.

Podkategorie

z 45
 • 43,05 zł
  Dominik Morgała

  Książka stanowi pierwszą w literaturze prawniczej opublikowaną monografię poświęconą zarówno ochronie, jak i naruszaniu wizerunku sprawcy przestępstwa.

  43,05 zł
  PDF
  prodcutid: 317096
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 29,95 zł
  Tadeusz Biernat

  Paradygmat prawa w przestrzeni normatywnej pozwala na inne spojrzenie na wiele kwestii odnoszących się do tradycyjnie ujmowanych obszarów refleksji naukowej nad prawem.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 313374
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 179,00 zł
  Justyn Piskorski, Arkadiusz Barut, Daria...

  Monografia zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Obrzycku przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Ogólnopolski Zjazd Karnistów. Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego". Jej...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 309316
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 169,00 zł
  Ireneusz Wolwiak

  Monografia stanowi naukową analizę sytuacji zakończenia postępowania cywilnego w pierwszej instancji. Analiza zawiera ujęcie tej sytuacji w zakresie normatywnego zachowania uczestników postępowania. Odnosi się do wyznaczenia chwili, w jakiej...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307666
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 169,00 zł
  Joanna de Pree

  Publikacja porusza jeden z najbardziej spornych tematów, czyli prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania dziecka w Polsce. Wskazuje na odrębności i dysproporcje w widzeniu pozycji i zdolności dziecka do korzystania z tego prawa w doktrynie prawa...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307665
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 169,00 zł
  Jerzy Wratny

  Książka jest monografią szeroko i dokładnie omawiającą temat partycypacji pracowniczej. Autor przedstawia problematykę partycypacji pracowniczej w kontekście zmieniających się stosunków pracy w XX i XXI w. na tle prawno-porównawczym. Publikacja...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307664
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 229,00 zł
  Stanisław Sołtysik

  Niniejsza publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie art. V Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10.6.1958 r. (Konwencji nowojorskiej)...

  229,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307663
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 179,00 zł
  Agata Raczkowska

  W dobie tabloidyzacji massmediów, rozkwitu infotainment, rozwoju spin-u i PR-u, w gąszczu danych czerpanych w każdej chwili całymi strumieniami bajtów przy pomocy smartfonów, tabletów, laptopów, informacja „prawdziwa" staje się rzadkim i cennym dobrem...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 307662
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 99,00 zł
  Francis L. Wellman

  „The Art of Cross-Examination" Francisa L. Wellmana jest kultową pozycją amerykańskiej literatury prawniczej na temat sztuki przesłuchania świadka w realiach amerykańskiego przesłuchania krzyżowego (cross-examination).

  99,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306646
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 199,00 zł
  Jerzy Skorupka, Dagmara Gruszecka,...

  Książka jest pierwszym w kraju monograficznym opracowaniem zagadnień dotyczących granic ingerencji w prawa i wolności jednostki w polskim procesie karnym.

  199,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306645
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 179,00 zł
  Agata Miętek

  Przedmiotem książki „Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy" jest analiza funkcjonowania zasady swobody umów w sferze kształtowania treści stosunku pracy.

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306642
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
 • 149,00 zł
  Filip Geburczyk

  Monografia podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współcześnie kształtuje się relacja pomiędzy materialnym i procesowym prawem administracyjnym przy uwzględnieniu wpływu zmian zachodzących w ustawodawstwie administracyjnoprawnym...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306643
  Availid: -1
  Availid: 313374
  Availid: 309316
  Availid: 307666
  Availid: 307665
  Availid: 307664
  Availid: 307663
  Availid: 307662
  Availid: 306646
  Availid: 306645
  Availid: 306642
  Availid: 306643
z 45