Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 510 produktów.

Podkategorie

z 43
 • 0,00 zł
  Dominik Morgała

  Książka stanowi pierwszą w literaturze prawniczej opublikowaną monografię poświęconą zarówno ochronie, jak i naruszaniu wizerunku sprawcy przestępstwa.

  43,11 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 316963
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 149,00 zł
  Aleksander Maziarz

  Publikacja podejmuje problematykę unijnego prawa konkurencji przedstawiając w sposób kompleksowy unijne reguły konkurencji oraz zasady ich stosowania. Autor dokonuje teoretycznego przedstawienia poszczególnych instytucji prawnych ilustrując je bogatym...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 343413
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 179,11 zł
  Izabela Prager LL.M.

  Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors) – to pierwsze w polskiej doktrynie i jedno z pierwszych w Europie monograficzne opracowanie zagadnień dotyczących doradców inwestorów do spraw głosowania.

  179,11 zł
  PDF
  prodcutid: 343414
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 159,08 zł
  Dominika Wetoszka

  IV Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku „Prawo własności intelektualnej" odbyła się 8.11.2018 r. na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. To wydarzenie naukowe po raz kolejny spotkało się z szerokim...

  159,08 zł
  PDF
  prodcutid: 343412
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 149,00 zł
  Mirosław Wyrzykowski

  Książka zawiera analizę miejsca i roli Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim, niemieckim i austriackim porządku prawnym, jej znaczenia dla wykładni i rozumienia narodowych porządków konstytucyjnych oraz...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 342091
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 149,00 zł
  Krzysztof W. Baran, Justyna...

  Monografia wyczerpująco prezentuje polskie przepisy zbiorowego prawa pracy. Część ogólna (teoretyczna) opisuje funkcje zbiorowego prawa pracy oraz jego źródła. Zawiera analizę zasad rządzących funkcjonowaniem organów przedstawicielskich, takich jak...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 342090
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 169,04 zł
  Witold Małecki

  Monografia została poświęcona prawnemu ujęciu policji gospodarczej, rozumianej jako działalność organów władzy publicznej nakierowana na ochronę bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego oraz życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami...

  169,04 zł
  PDF
  prodcutid: 342087
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 149,00 zł
  Anna Wolska-Bagińska

  Uniwersalność problematyki ochrony danych osobowych sprawia, że zagadnienia dotyczące ochrony tej sfery praw i interesów jednostki pojawiają się również na gruncie procesu karnego. Dane osobowe jednostki w sposób naturalny przenikają do procesu...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 342085
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 149,00 zł
  Andrzej Marciniak, Witold Borysiak, Joanna...

  Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w drodze sądowej przez stwierdzenie nabycia spadku albo...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 342086
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 169,04 zł
  Marcin Banasik

  Monografia „Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej" zawiera skondensowaną wiedzę dotyczącą instrumentów prawnych, za pomocą których organy regulacyjne ingerują w sytuację przedsiębiorców i...

  169,04 zł
  PDF
  prodcutid: 342084
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 35,08 zł
  Tadeusz Biernat

  Paradygmat prawa w przestrzeni normatywnej pozwala na inne spojrzenie na wiele kwestii odnoszących się do tradycyjnie ujmowanych obszarów refleksji naukowej nad prawem.

  35,08 zł
  PDF
  prodcutid: 313374
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
 • 179,11 zł
  Justyn Piskorski, Arkadiusz Barut, Daria...

  Monografia zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w czerwcu 2018 r. w Obrzycku przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Ogólnopolski Zjazd Karnistów. Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego". Jej...

  179,11 zł
  PDF
  prodcutid: 309316
  Availid: -1
  Availid: 343413
  Availid: 343414
  Availid: 343412
  Availid: 342091
  Availid: 342090
  Availid: 342087
  Availid: 342085
  Availid: 342086
  Availid: 342084
  Availid: 313374
  Availid: 309316
z 43