Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 540 produktów.

Podkategorie

z 45
 • 291,68 zł
  Elisabetta Bani, Beata Pachuca-Smulska,...

  Monografia przedstawia analizę wybranych zagadnień z obszaru nowych technologii i analizuje najbardziej aktualne, i często kontrowersyjne, zagadnienia. W szczególności omawia szanse i bariery związane z wprowadzaniem nowych technologii do życia...

  291,68 zł
  PDF
  prodcutid: 358961
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 315,11 zł
  Ewa Guzik-Makaruk, Emil Pływaczewski

  Ósmy tom monografii zatytułowanej "Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie" pod redakcją Emila W. Pływaczewskiego oraz Ewy M. Guzik-Makaruk to zbiór niezwykle ciekawych artykułów...

  315,11 zł
  PDF
  prodcutid: 358962
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 197,97 zł
  Robert Szyszko

  Niniejsza praca jest jedynym w literaturze polskiej opracowaniem problematyki środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez jedną ze stron umowy inwestycyjnej (investment agreement), umowy wspólników (shareholders’ agreement), umowy konsorcjum...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 358396
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 233,11 zł
  Aneta Makowiec

  (...) recenzowana monografia stanowi nowatorskie opracowanie zasługujące na publikację (...) za celowością jej opublikowania przemawiają przede wszystkim waga rozważanych zagadnień i to zarówno z punktu teoretyczno-konstrukcyjnego, jak i praktycznego....

  233,11 zł
  PDF
  prodcutid: 358090
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 174,54 zł
  Anna Haładyj prof. KUL

  Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie koncentrujące się wyłącznie na analizie przesłanek odmowy udostępnienia informacji o środowisku.

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358087
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 221,40 zł
  Andrzej Malicki

  W pracy poruszono sferę prawa w praktyce oraz rozważano perspektywę pewnej wspólnoty pomiędzy treścią prawa, a jego praktyczną realizacją, przy uwzględnieniu tworzenia wykładni prawa uwzględniającej interesy nie tylko ogólnospołeczne, ale i grupy...

  221,40 zł
  PDF
  prodcutid: 358048
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 174,54 zł
  Rafał Blicharz, Andrzej Powałowski, Anna...

  Monografia jest kompleksowym opracowaniem najważniejszych zagadnień składających się na tzw. konstytucję biznesu, czyli pakiet ustaw, których przedmiotem regulacji jest w szczególności: podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, status...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358086
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 174,54 zł
  Tomasz Srogosz prof. KA

  Monografia jest pierwszym w Polsce opracowaniem poświęconym normom prawa międzynarodowego publicznego w zakresie:rolnictwa, żywności i wyżywienia, prawa do żywności, bezpieczeństwa żywnościowego, suwerenności żywnościowej, zrównoważonego rozwoju...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358047
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 197,97 zł
  Ryszard Szostak, Małgorzata Moras, Beata...

  Zaprezentowane w książce zagadnienia dotyczą nowych rozwiązań normatywnych, odnoszących się do informatyzacji zamówień publicznych w obrocie gospodarczym, wprowadzających zwłaszcza wymóg pełnej elektronizacji procedur udzielania zamówień publicznych.

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 299827
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 233,11 zł
  Grażyna Stronikowska

  W minionym 25-leciu ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej, za pośrednictwem prawa karnego, towarzyszyło poszukiwanie rozwiązań instytucjonalnych związanych z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej. Ich ukoronowaniem jest rozporządzenie Rady...

  233,11 zł
  PDF
  prodcutid: 357249
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 174,54 zł
  Andrzej Powałowski, Hanna Wolska

  Monografia podsumowuje praktyczne aspekty związane z nowym Prawem przedsiębiorców w perspektywie ponad rocznych już doświadczeń w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej według zmienionych w 2018 roku...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 356281
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
 • 174,54 zł
  Marek Michalski, Konrad Czech, Justyna...

  Zjawisko piramid finansowych, wciąż obecne w naszej rzeczywistości, zaliczane jest do sfery tzw. czarnych finansów, czyli tej, która wymyka się regulacjom prawnym, mimo ponawianych przez ustawodawców prób przeciwdziałaniu tym przedsięwzięciom –...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 356280
  Availid: -1
  Availid: 358962
  Availid: 358396
  Availid: 358090
  Availid: 358087
  Availid: 358048
  Availid: 358086
  Availid: 358047
  Availid: 299827
  Availid: 357249
  Availid: 356281
  Availid: 356280
z 45