Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 425 produktów.

Podkategorie

z 36
 • 119,00 zł
  Iwona Nasiłowska

  Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego jak i procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności...

  119,00 zł
  PDF
  prodcutid: 270015
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 129,00 zł
  Aleksander Chłopecki

  Książka zawiera w części praktyczną, a w części futurologiczną propozycję urządzenia – w sferze prawnej – świata, w którym współistnieją sztuczne inteligencje i ludzie.

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284841
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 149,00 zł
  Ewa Szewczyk

  Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone instytucji remonstracji (dawniej określanej również mianem przedstawienia).

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284341
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 129,00 zł
  Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Dariusz...

  "Problematyka, na której skoncentrowano się w recenzowanej książce jest aktualna i bardzo ważna, a trafność wyboru tematu przygotowywanej do druku publikacji oraz ważkość podejmowanych w niej zagadnień nie budzi wątpliwości. Cel pracy został...

  129,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284330
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 169,00 zł
  Agnieszka Górnicz-Mulcahy

  W prezentowanej publikacji autorka porusza problematykę zatrudnienia pracowniczego na podstawie powołania, w zawężeniu do grupy osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej. Sytuacja prawna tej grupy podmiotów jest skomplikowana...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284328
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 169,00 zł
  Przemysław Szymczyk

  Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i zarazem dla Polski, prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Obecnie panujący system jest nieefektywny (także fiskalnie), a przede wszystkim niezwykle chaotyczny i...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284327
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 149,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Niniejsza monografia stanowi pionierskie opracowanie dotyczące zagadnień związanych z patologiami występującymi na rynku nieruchomości. Autorzy wyczerpująco omówili problematykę rynku nieruchomości wynikającą z uregulowań prawa cywilnego i...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284309
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 169,00 zł
  Joanna Ryszka

  Celem monografii jest ukazanie relacji jakie zachodzą pomiędzy ochroną praw społecznych pracowników a realizacją swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez ich pracodawców. Relacje te niejednokrotnie, aczkolwiek nie zawsze, mogą...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284308
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 169,00 zł
  Marzena Myślińska

  Monografia zawiera wielopłaszczyznową oraz międzygałęziową analizę roli mediatora jako uczestnika mediacji w polskim porządku prawnym. Tym samym treść monografii kierowana jest do mediatorów, prawników biorących udział w mediacjach w różnym...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284306
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 149,00 zł
  Krzysztof Świtała

  W kontekście problemów demograficznych stojących przed Europą, związanych ze starzeniem się społeczeństw i systematycznie wzrastającymi wydatkami na opiekę zdrowotną, technologie informacyjno-komunikacyjne mogą pomóc w zwiększeniu efektywności...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284307
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 169,00 zł
  Marcin Sokołowski

  Książka stanowi kompleksową analizę zagadnień związanych z zawieraniem umów majątkowych przez obywateli polskich będących małżonkami obywateli innych państw członkowskich UE w kontekście rozporządzenia UE Nr 2016/1103 z 24.6.2016 r., wdrażającego...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284305
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
 • 149,00 zł
  Leszek Mitrus

  Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Opracowanie zawiera kompleksową analizę założeń...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 284302
  Availid: -1
  Availid: 284841
  Availid: 284341
  Availid: 284330
  Availid: 284328
  Availid: 284327
  Availid: 284309
  Availid: 284308
  Availid: 284306
  Availid: 284307
  Availid: 284305
  Availid: 284302
z 36