Monografie Prawnicze

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Monografie Prawnicze Jest 501 produktów.

Podkategorie

z 42
 • 179,00 zł
  Grzegorz Sibiga

  Monografia skupia się problemach zastosowania nowych technik przetwarzania informacji i komunikowania w postępowaniu administracyjnym ogólnym, które odnoszone jest do określonego w KPA trybu załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych przez...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306641
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 169,00 zł
  Rafał Stasikowski

  W niniejszej pracy podjęta została próba analizy kształtowania się ustroju i zakresu funkcjonalnego systemu administracyjnego oraz uwarunkowań zewnętrznych jego funkcjonowania, czynników oddziałujących i przesądzających o kształcie aktualnych...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306639
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 169,00 zł
  Piotr Kędzierski

  W monografii analizie prawnej zostały poddane regulacje i mechanizmy umożliwiające powstanie i rejestrację spółki s-24. Skonfrontowano treść przepisów prawa z budową i funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego. Dokonano porównań między spółką z...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306640
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 189,00 zł
  Edyta Hadrowicz

  Monografia to najobszerniejsze i najbardziej kompleksowe oraz pierwsze na rynku studium trudnego zagadnienia odpowiedzialności majątkowej członków stowarzyszenia zwykłego w aspekcie podmiotowości prawnej uproszczonej formy stowarzyszenia. O tym, że...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306638
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 169,00 zł
  Karolina Barbara Wojciechowska

  Monografia jest poświęcona instytucji lotniskowego obszaru ograniczonego użytkowania, rodzaju obszaru specjalnego, stanowiącego wyjątek od zakazu przekraczania standardów jakości środowiska. Autorka klasyfikuje w niej ten obszar, wskazuje jego cechy...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306637
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 34,94 zł
  Magdalena Paluszkiewicz

  Celem monografii było dokonanie oceny rozwiązań prawnych składających się na model ochrony wolności pracy osób z niepełnosprawnościami z perspektywy ich funkcji, jaką jest zapewnianie możliwości urzeczywistniania tej wartości w życiu społecznym.

  34,94 zł
  PDF
  prodcutid: 305964
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 169,00 zł
  Edyta Całka

  Oznaczenia naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego zawiera wnikliwą analizę dotyczącą ujęcia wód mineralnych, źródlanych i stołowych zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304980
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 169,00 zł
  Paulina Twardoch

  Monografia poświęcona jest kolizyjnoprawnej problematyce umów małżeńskich. Przedstawione rozważania osnute są na kanwie aktualnie obowiązujących w Polsce aktów normatywnych obejmujących regulacje właściwości prawa. Ponadto, analizie poddano – w...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304979
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 179,00 zł
  Jacek Barcik

  Brexit jest niewątpliwie poligonem doświadczalnym integracji europejskiej, może także stać się szansą i punktem zwrotnym pogłębienia procesu integracji. Mimo upływającego terminu na negocjacje akcesyjne (Traktat o Unii Europejskiej przewiduje w art....

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305301
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 149,00 zł
  Robert Lewandowski

  „Fundamentals of Polish Business Law" to opracowanie, które w sposób zwięzły i kompleksowy omawia najważniejsze zagadnienia polskiego prawa cywilnego i handlowego.

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305042
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 169,00 zł
  Joanna Taczkowska-Olszewska, Katarzyna...

  Mając na uwadze wzmożone działania prawodawcy w kierunku zbudowania nowych mechanizmów bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, a także donośność tych zmian oraz ich wpływ na sytuację prawną zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305041
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
 • 179,00 zł
  Ewa Wojtaszek-Mik

  W prezentowanej monografii analiza przedumownych obowiązków informacyjnych ciążących na podmiotach profesjonalnych obejmuje zarówno obrót z udziałem konsumenta, jak i obrót pozakonsumencki. Takie ujęcie pozwala uświadomić sobie, jak bardzo regulacja...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305039
  Availid: -1
  Availid: 306639
  Availid: 306640
  Availid: 306638
  Availid: 306637
  Availid: 305964
  Availid: 304980
  Availid: 304979
  Availid: 305301
  Availid: 305042
  Availid: 305041
  Availid: 305039
z 42