Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 333 produktów.

Podkategorie

z 28
 • 115,98 zł
  Małgorzata Król

  W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 358967
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 139,40 zł
  Aneta Heliosz

  Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 56 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w...

  139,40 zł
  PDF
  prodcutid: 358964
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 174,54 zł
  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

  Publikacja, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na aplikację...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358966
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 197,97 zł
  Marcin Berent, Michał Balcerzak prof. UMK,...

  Na dociekaniu prawdy historycznej ciąży utrwalony przez tradycję obraz pewnych wydarzeń, stopniowe docieranie do niej poprzez negowanie lub jej zniekształcanie może nieść za sobą odpowiedzialność prawną.

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 358963
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 291,68 zł
  Elisabetta Bani, Beata Pachuca-Smulska,...

  Monografia przedstawia analizę wybranych zagadnień z obszaru nowych technologii i analizuje najbardziej aktualne, i często kontrowersyjne, zagadnienia. W szczególności omawia szanse i bariery związane z wprowadzaniem nowych technologii do życia...

  291,68 zł
  PDF
  prodcutid: 358961
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 256,54 zł
  Mariusz Stepaniuk

  Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej.

  256,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358092
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 268,26 zł
  Mariusz Stepaniuk

  Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej.

  268,26 zł
  PDF
  prodcutid: 358091
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 186,26 zł
  Agnieszka Sznajder

  Prezentowana publikacja to kompleksowe opracowanie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego jako instrumentu zarządzania zasobami wodnymi - porusza zatem kwestie, które dotychczas nie doczekały się opracowania w piśmiennictwie albo były przedstawiane w...

  186,26 zł
  PDF
  prodcutid: 358088
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 221,40 zł
  Andrzej Malicki

  W pracy poruszono sferę prawa w praktyce oraz rozważano perspektywę pewnej wspólnoty pomiędzy treścią prawa, a jego praktyczną realizacją, przy uwzględnieniu tworzenia wykładni prawa uwzględniającej interesy nie tylko ogólnospołeczne, ale i grupy...

  221,40 zł
  PDF
  prodcutid: 358048
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 174,54 zł
  Tomasz Srogosz prof. KA

  Monografia jest pierwszym w Polsce opracowaniem poświęconym normom prawa międzynarodowego publicznego w zakresie:rolnictwa, żywności i wyżywienia, prawa do żywności, bezpieczeństwa żywnościowego, suwerenności żywnościowej, zrównoważonego rozwoju...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 358047
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 0,00 zł
  Kochański and Partners

  I wydanie tłumaczenia na język angielski ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Tłumaczenie odzwierciedla stan prawny na dzień 11 lutego 2019 roku. Książka przygotowana została przez doświadczonych tłumaczy przysięgłych oraz zweryfikowana przez...

  115,98 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 357640
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
 • 104,25 zł
  Maciej Jońca

  Prawo rzymskie to nie tylko sztywne podręcznikowe formułki do wykucia na pamięć, ale także istotna część naszego kodu kulturowego. Pomimo upadku cesarstwa, ono żyło i żyje nadal oraz stale ewoluuje. Inaczej wyglądało i było stosowane pod rządami...

  104,25 zł
  PDF
  prodcutid: 357587
  Availid: -1
  Availid: 358964
  Availid: 358966
  Availid: 358963
  Availid: 358961
  Availid: 358092
  Availid: 358091
  Availid: 358088
  Availid: 358048
  Availid: 358047
  Availid: 357640
  Availid: 357587
z 28