Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 318 produktów.

Podkategorie

z 27
 • 174,54 zł
  Przemysław Kaczmarek

  Monografia jest wynikiem podania w wątpliwość koncepcji integralnej, która utożsamia osobowość człowieka z tożsamością roli albo (w łagodniejszej wersji) niebezpiecznie zbliża się do scalenia jednostki z rolą – jej strukturą instytucjonalną. Z tego...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 356273
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 221,40 zł
  Piotr K. Marszałek

  "Dzieło uważam za oryginalny wkład Autora w rozwój dziedziny nauki społeczne i dyscypliny nauki prawne, natomiast jego wartość dodaną stanowi autorskie podejście do klasyfikacji i podziału zgromadzonego materiału. [...] Z uznaniem należy odnotować, że...

  221,40 zł
  PDF
  prodcutid: 355915
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 197,97 zł
  Monika Adamczyk

  Zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa z tytułu szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej w sferze imperium jest żywo dyskutowane w polskiej doktrynie prawa. Wyrażane są w...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 355912
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 104,25 zł
  Radosław Antonów, Ewa Kozerska, Elżbieta...

  Prezentowany Leksykon został pomyślany jako pomoc dydaktyczna do nauki przedmiotu wykładanego na wyższych studiach prawa i administracji – historii doktryn politycznych i prawnych. Może on również stanowić użyteczne źródło wiedzy dla studentów...

  104,25 zł
  PDF
  prodcutid: 355914
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 174,54 zł
  Wojciech Rafał Wiewiórowski, Hanna Wolska,...

  Monografia Rok RODO jest publikacją wieloautorską, składającą się z dziesięciu rozdziałów, omawiających różne aspekty ochrony danych osobowych z uwzględnieniem wniosków wynikających z obserwacji pierwszego roku obowiązywania ogólnego rozporządzenia o...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 355609
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 151,12 zł
  Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

  Przemoc fizyczna wobec dzieci jest jedną z najbardziej drastycznych patologii społecznych. W przestrzeni naukowej zjawisko to jest przedmiotem badań interdyscyplinarnych, w naukach prawnych analizowane jest zazwyczaj z perspektywy karania sprawców...

  151,12 zł
  PDF
  prodcutid: 354892
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 174,54 zł
  Magda Matuszewska, Bożena Morawska,...

  Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 352878
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 0,00 zł
  Franciszek Longchamps de Bérier

  This textbook is the result of the ten years’ experience of teaching about the First Amendment to the United States Constitution.

  50,43 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 335274
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 209,69 zł
  Izabela Prager LL.M.

  Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors) – to pierwsze w polskiej doktrynie i jedno z pierwszych w Europie monograficzne opracowanie zagadnień dotyczących doradców inwestorów do spraw głosowania.

  209,69 zł
  PDF
  prodcutid: 343414
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 69,11 zł
  Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr...

  Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, dzięki którym poznasz i zrozumiesz szczegółowe koncepcje i instytucje współczesnego prawa.

  69,11 zł
  PDF
  prodcutid: 343411
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 174,54 zł
  Rafał Adamus, Maciej Geromin, Bartosz...

  Publikacja pod redakcją R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw 2.1" zawiera zbiór referatów odnoszących się do najważniejszych zagadnień z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, które...

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 342092
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
 • 0,00 zł
  Natalia Dobrowolska

  Status prawny kota w Polsce

  29,27 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 340214
  Availid: -1
  Availid: 355915
  Availid: 355912
  Availid: 355914
  Availid: 355609
  Availid: 354892
  Availid: 352878
  Availid: 335274
  Availid: 343414
  Availid: 343411
  Availid: 342092
  Availid: 340214
z 27