Inne

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Redlum

  Witajcie w Redlum, mieście potworów,...

  9,99 zł 24,99 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Inne Jest 311 produktów.

Podkategorie

z 26
 • 0,00 zł
  Małgorzata Król

  Jedyna taka pozycja na rynku! Książka, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki adwokackiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin!

  139,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 305868
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 169,00 zł
  Karolina Barbara Wojciechowska

  Monografia jest poświęcona instytucji lotniskowego obszaru ograniczonego użytkowania, rodzaju obszaru specjalnego, stanowiącego wyjątek od zakazu przekraczania standardów jakości środowiska. Autorka klasyfikuje w niej ten obszar, wskazuje jego cechy...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306637
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 169,00 zł
  Edyta Całka

  Oznaczenia naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego zawiera wnikliwą analizę dotyczącą ujęcia wód mineralnych, źródlanych i stołowych zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304980
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 169,00 zł
  Joanna Taczkowska-Olszewska, Katarzyna...

  Mając na uwadze wzmożone działania prawodawcy w kierunku zbudowania nowych mechanizmów bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, a także donośność tych zmian oraz ich wpływ na sytuację prawną zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305041
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 199,00 zł
  Justyna Nawrot

  Oddawana do rąk Czytelników monografia jest pierwszym w literaturze przedmiotu kompleksowym opracowaniem poświęconym międzynarodowemu prawu bezpieczeństwa morskiego. Mimo że praca dotyczy zasadniczo systemu globalnego, uwzględniono w niej wzajemne...

  199,00 zł
  PDF
  prodcutid: 305029
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 169,00 zł
  Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski,...

  Publikacja skierowana jest do praktyków – adwokatów i radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedstawicieli nauki prawa. Może również zainteresować studentów prawa i teoretyków innych dyscyplin...

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304638
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 169,00 zł
  Grzegorz Kozieł prof. UMCS

  Książka dotyczy modeli regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w prawie polskim.

  169,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304636
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 179,00 zł
  Marcin Kostwiński

  Publikacja stanowi pierwsze w polskiej nauce postępowania cywilnego monograficzne ujęcie nakazu zapłaty jako postaci orzeczenia merytorycznego. W pracy omówiono szereg zagadnień z zakresu teorii procesu cywilnego, a w tym nowatorskie pojęcie...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304635
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 159,00 zł
  Agnieszka Dobies, Wiesław Pływaczewski,...

  Zaprezentowana w książce tematyka dotyczy zagadnień związanych z patologiami występującymi na rynku medycznym i farmaceutycznym. Autorzy poszczególnych opracowań przybliżają czytelnikowi przedmiotową problematykę w kontekście uregulowań prawa karnego...

  159,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304627
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 189,00 zł
  Bartłomiej Korniluk LL.M.

  Monografiia opisuje realia procesu powstawania przepisów fiskalnych. Autor koncentruje się w niej przede wszystkim na działaniach lobbingowych podmiotów komercyjnych konkurujących o udziały w rynku gier losowych za pomocą zmian legislacyjnych. Jest to...

  189,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304628
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 179,00 zł
  Łukasz Cichy

  Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółce publicznej w ujęciu prawnoporównawczym" – to pierwsza taka w Polsce pogłębiona analiza modeli systemów kontroli wewnętrznej (COSO, CobiT, CoCo, Turnbull Report) zestawionych z prawnymi obowiązkami kierownictwa...

  179,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304624
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
 • 149,00 zł
  Katarzyna Kokocińska, Jarosław Kola

  Znaczenia elektromobilności dla krajowej gospodarki funkcjonującej w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej nie trzeba szerzej uzasadniać. (...) W kolejnych rozdziałach podejmowane są kwestie elektromobilności, ze szczególnym uwzględnianiem...

  149,00 zł
  PDF
  prodcutid: 304625
  Availid: -1
  Availid: 306637
  Availid: 304980
  Availid: 305041
  Availid: 305029
  Availid: 304638
  Availid: 304636
  Availid: 304635
  Availid: 304627
  Availid: 304628
  Availid: 304624
  Availid: 304625
z 26