Raporty i Analizy

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Raporty i Analizy Jest 124 produktów.

Podkategorie

z 11
 • 22,45 zł
  Łukasz Zakonnik

  Autor publikacji przeanalizował zakończone transakcje na wiodącym polskim portalu aukcyjnym w kontekście ceny końcowej, a jako jeden z najistotniejszych czynników wpływu przyjął szeroki zakres obserwowanych zachowań kupujących.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 309219
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 24,94 zł
  Wojciech Grabowski

  W monografii zostały zaprezentowane metody umożliwiające analizę zależności na poziomie indywidualnym w warunkach dostępności kategorii mezoekonomicznych.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 305963
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 22,45 zł
  Tomasz Legiędź

  Nowa ekonomia instytucjonalna wyjaśnia, z jakiego powodu próby przenoszenia do krajów biednych zasad leżących u podstaw ustroju i polityki gospodarczej państw tradycyjnie bogatych często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 304952
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 22,45 zł
  Paulina Malaczewska

  W publikacji dokonano analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 301003
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 22,45 zł
  Jan Michalak

  Publikacja zawiera wyniki badań własnych autora na temat determinant kształtujących jakość informacji w raportach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 299024
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 19,95 zł
  Wojciech Ulrych

  Koncepcja szczupłego zarządzania (lean management) prowadzi do ograniczania marnotrawstwa i tworzenia wartości dla klienta. Sprawdziła się ona w produkcji, ale czy taki sam sukces może osiągnąć w środowisku usług?

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 294390
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 22,45 zł
  Marcin Feltynowski

  Celem głównym książki jest identyfikacja metod i narzędzi polityki przestrzennej, pozwalających na prowadzenie badań i wykorzystanie ich w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem specyfiki zastosowania tego podejścia w gminach wiejskich.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 283669
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 22,45 zł
  Iwona Świeczewska

  W publikacji zaprezentowano badania nad źródłami wzrostu efektywności polskiej gospodarki. Zastosowane metody input-output pozwoliły na skonstruowanie narzędzia, za pomocą którego jest możliwe określenie ścieżek dyfuzji krajowych zasobów wiedzy.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 280611
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 0,00 zł
  Eric Siegel

  W tej wciągającej, fascynującej i zaskakująco przystępnej książce Eric Siegel, wiodący ekspert w dziedzinie analizy prognostycznej, pokazuje, w jaki sposób to działa i jak codziennie wpływa na życie każdego z nas.

  44,90 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 277866
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 20,00 zł
  Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg

  Dwudziesta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2016 i pierwszej połowie 2017 roku

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 277613
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 20,00 zł
  Piotr Dobrołęcki, Daria Dobrołęcka

  Dwudziesta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2016 i pierwszej połowie 2017 roku

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 277612
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
 • 20,00 zł
  Tomasz Graczyk, Piotr Dobrołęcki,...

  Dwudziesta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej w 2016 i pierwszej połowie 2017 roku

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 277611
  Availid: -1
  Availid: 305963
  Availid: 304952
  Availid: 301003
  Availid: 299024
  Availid: 294390
  Availid: 283669
  Availid: 280611
  Availid: 277866
  Availid: 277613
  Availid: 277612
  Availid: 277611
z 11