Dodano produkt do koszyka

Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011 Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich

Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011 Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich

Przemysław Tomalski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
ZARYS TREŚCI
Przedstawiono wyniki badań nad zmiennością zasobów wód podziemnych zgromadzonych w płytkich poziomach
wodonośnych województwa łódzkiego i terenów z nim sąsiadujących. W sensie hydrologicznym obszar
ten obejmuje zlewnie drugiego rzędu: Bzury, Skrwy (lewej), Jeziorki, Pilicy, Warty po Poznań oraz niewielkie
fragmenty zlewni sąsiednich. W badaniach uwzględniono 41 poziomów wodonośnych posiadających ciągłą,
bądź dającą się uzupełnić, serię pomiarową o długości przynajmniej trzydziestu lat, mieszczącą się w wieloleciu
1951–2000. Wybrane zbiorniki wód podziemnych reprezentują w miarę pełne spektrum warunków fizycznogeograficznych
i hydrogeologicznych badanego obszaru. Jednorodność serii pomiarowych została oceniona przy
użyciu dwu testów statystycznych: nieparametrycznego (test serii) oraz parametrycznego (F–Snedecora).
W dalszej części opisano dynamikę zasobów wód podziemnych. Na zmiany te składają się wahania krótkookresowe
(scharakteryzowane na podstawie zmian tygodniowych położenia zwierciadła wody podziemnej),
sezonowe oraz wieloletnie. Przeprowadzono również analizę ekstremalnych rocznych położeń zwierciadła wody
podziemnej. Poziomy wodonośne badanego obszaru charakteryzują się słabo bądź bardzo słabo zaznaczoną
sezonowością zmian ich wypełnienia. Wydaje się także, że większa zmienność roczna wiąże się, w badanej
próbie, ze stosunkowo małą zasobnością zbiorników wód podziemnych. Te bardziej zasobne posiadają zdecydowanie
dłuższe rytmy wahań. W środkowej Polsce, w przekroju wieloletnim, zaobserwowano względną trwałość
wypełnienia poziomów wodonośnych. Ponad 70 % z nich nie wykazuje istotnych statystycznie tendencji do
zmian położenia zwierciadła wody podziemnej. Rozkłady przestrzenne analizowanych charakterystyk nie wykazują
wyraźnego uporządkowania. Zauważono jednak słabo zarysowaną tendencję do nieco innego kształtu
i rytmu wahań występującą na obszarze odpowiadającym w dużej części zlewni Pilicy. Dotyczy to szczególnie
wahań o większej częstotliwości.
Otrzymane estymatory składowych dynamiki zasobów wód podziemnych skonfrontowano z podstawowymi
charakterystykami hydrogeologicznymi i geograficznymi poziomów wodonośnych (średnią głębokością, izolacją
poziomu od powierzchni, rodzajem wodonośca oraz podatnością na zanieczyszczenia). Istnienie ewentualnych
powiązań między nimi sprawdzono przy pomocy testu χ2. Na większość cech dynamiki zwierciadła wody podziemnej
najczęściej i najmocniej wpływa głębokość jego występowania. W największym stopniu różnicuje ona
zachowanie poziomów wodonośnych w obrębie wahań sezonowych (wszystkie analizowane zmienne są od niej
zależne), najmniejszy natomiast wpływ ma ona na skalę, kierunek i charakter wieloletnich tendencji stanu wypełnienia
zbiorników wody podziemnej.
Przeprowadzono również próbę typologii dynamiki zasobów płytkich wód podziemnych na badanym obszarze.
Wykorzystano tu analizą składowych głównych wykonaną na podstawie macierzy kowariancji z odpowiednio
dobranych danych wejściowych (konieczność posiadania przez nie podobnej wariancji). Pierwsze dwie
składowe główne grupowano następnie hierarchiczną metodą Warda, a optymalną liczbę wydzielonych klas
ustalono przy pomocy kryterium VRC. Ostatecznie wydzielono osiem typów dynamiki zasobów wód podziemnych.
Poziomy wyróżnionych typów nie grupują się w przestrzeni, a charakter dynamiki zależy głównie od cech
fizjograficznych zbiorników wody podziemnej. Zauważono również, że pewne zbiory cech poziomów wodonośnych
są charakterystyczne dla określonego typu dynamiki.

Cena: 31.50 zł 25.00

eprasa

Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Tytuł
Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011
Podtytuł
Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich
Autor
Przemysław Tomalski
Język
polski
Wydawnictwo
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania
2011 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
115
Spis treści
Zarys treści 7
Wprowadzenie 7
Płytkie wody podziemne w Polsce 9
Pojęcie „płytka woda podziemna” 9
Wody podziemne w Polsce w ujęciu regionalnym 9
Zagadnienie dynamiki płytkich wód podziemnych w literaturze 11
Krótkookresowe wahania zwierciadła wody podziemnej 12
Sezonowe wahania płytkich wód podziemnych 14
Wieloletnia zmienność zwierciadła wody podziemnej 15
Ekstremalne roczne stany zwierciadła wody podziemnej 17
Badania dynamiki płytkich wód podziemnych w środkowej Polsce 18
Materiał badawczy 22
Obszar badań i lokalizacja posterunków 22
Zakres czasowy analiz 26
Zagadnienie jednorodności szeregów czasowych 30
Podstawowe właściwości badanych szeregów czasowych 34
Metodyka i sposób prezentacji wyników 34
Właściwości szeregów czasowych głębokości do zwierciadła wody podziemnej 36
Powiązania podstawowych charakterystyk statystycznych dynamiki zwierciadła wody
podziemnej z cechami poziomów wodonośnych 39
Dynamika płytkich wód podziemnych 41
Dynamika zmian krótkookresowych 41
Krótkookresowe zmiany położenia zwierciadła wody podziemnej 41
Związek dynamiki krótkookresowej zwierciadła wody podziemnej z cechami
poziomów wodonośnych 49
Wzajemne relacje pomiędzy wzniosami i spadkami zwierciadła wody podziemnej 51
Wahania sezonowe 53
Wybrane metody szacowania zmienności sezonowej 53
Zmiany sezonowe położenia zwierciadła wody podziemnej 55
Związek sezonowych zmian położenia zwierciadła wody podziemnej z cechami poziomów
wodonośnych 59
Zmiany wieloletnie 61
Metoda analizy 61
Wieloletnie tendencje zmian położenia zwierciadła wody podziemnej 62
Ekstremalne stany zwierciadła wody podziemnej 65
Metoda analizy 65
Rozkłady ekstremów rocznych. 67
Kwantyle prawdopodobieństwa ekstremów rocznych 67
Autokorelacja w szeregach ekstremów rocznych 71
Próba typologii płytkich wód podziemnych w środkowej Polsce 73
Opis metody 73
Składowe główne i typy dynamiki zwierciadła wody podziemnej 75
Charakterystyka wydzielonych typów dynamiki zwierciadła wody podziemnej 77
Podsumowanie 82
Literatura 85
Spis ilustracji 91
Summary 93
Wykaz skrótów 101
Załączniki 103
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • eprasa
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

510906629 pon.-pt. 9-16
biuro@ebook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.