Dodano produkt do koszyka

Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów

Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów

Iwona Mandrzejewska-Smól

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Aktywność edukacyjna i zawodowa osób starszych jest szczególnie ważnym problemem badawczym i społecznym, lokującym się w paradygmacie pedagogiki, edukacji dorosłych, pedagogiki pracy i polityki społecznej. Wyniki badań dr Iwony Mandrzejewskiej-Smól zawierają wskazania praktyczne dla polityki społecznej państwa – zorganizowania przestrzeni publicznej w wymiarze społecznym i instytucjonalnym dla seniorów. Autorka potwierdziła też tezę wielu badaczy, że przygotowanie ludzi do aktywnej edukacyjnie starości należy rozpocząć od najmłodszych lat przez angażowanie ich we wszelką aktywność na rzecz własnego rozwoju. Do poważnych zaś osiągnięć rozprawy należy sformułowanie w niej strategii rozbudzania potrzeb i pasji edukacyjnych w postaci.

Cena: 29.40 zł 26.00

ebook

Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Tytuł
Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów
Autor
Iwona Mandrzejewska-Smól
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ISBN
978-83-8018-213-4
Rok wydania
2018
Wydanie
1
Liczba stron
320
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 9 Rozdział 1 Problematyka starości i starzenia się w ujęciu teoretycznym 17 1.1. Dylematy naukowego języka pedagogiki – heterogeniczność definiowania pojęć 17 1.2. Różnorodność sposobów definiowania pojęć starość i starzenie się 21 1.3. Wieloznaczność egzemplifikacji określania osób starych 26 Rozdział 2 Starość w perspektywie koncepcji pomyślnego starzenia się człowieka 31 2.1. Ograniczenia i szanse przeżywania starości – postawy ludzi starych wobec życia 31 2.2. Jakość i styl życia osób starych – wybrane stanowiska i ustalenia terminologiczne 41 2.3. Aksjologiczny kontekst jakości życia w starości 48 2.4. Pomyślne starzenie się w ujęciu konceptualnym 53 2.5. Wybrane koncepcje pomyślnego starzenia się w kontekście niezależnegoi samodzielnego funkcjonowania ludzi starych w społeczeństwie 58 2.6. Wybór teorii bazowych badań własnych 67 Rozdział 3 Aktywne starzenie się jako alternatywa pomyślnej starości Aspekty teoretyczne 73 3.1. Istota aktywności i jej znaczenie w perspektywie pomyślnego starzenia się 73 3.2. Aktywność osób starych na tle koncepcji aktywnego starzenia się – ujęcie krytyczne 77 Rozdział 4 Główne właściwości i wymiary aktywności edukacyjnej ludzi starych 85 4.1. Aktywność edukacyjna człowieka starego w kontekście określeń terminologicznych 85 4.2. Znaczenie edukacji w procesie starzenia się 89 4.3. Edukacja w perspektywie zadań rozwojowych w okresie starości 97 4.4. Potrzeby edukacyjne osób starych 100 Rozdział 5 Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym na współczesnym rynku pracy 111 5.1. Aktywność zawodowa ludzi starych – jej znaczenie i potencjał w perspektywie globalnej 111 5.2. Wybrane problemy funkcjonowania osób w wieku emerytalnym na rynku pracy 115 5.3. Kluczowe koncepcje wspierające aktywność zawodową człowieka starego 119 Rozdział 6 Metodologiczne podstawy badań nad aktywnością edukacyjną i zawodową osób starych 127 6.1. Rudymentarne paradygmaty badań w naukach społecznych 127 6.2. Istota i znaczenie oraz zakres badań nad starzeniem się i starością 136 6.3. Przedmiot, cel badań, problemy badawcze, hipotezy, zmienne i wskaźniki oraz sposób prezentacji i metody analizy wyników badań 138 6.4. Charakterystyka ogólna badanych osób i terenu badań 150 Rozdział 7 Poziom, przejawy oraz uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób w wieku emerytalnym – analiza i interpretacja wyników badań własnych 159 7.1. Sposób przyjęcia faktu przejścia na emeryturę przez badane osoby 159 7.2. Styl życia i formy spędzania czasu wolnego przez osoby w wieku emerytalnym 169 7.3. Orientacje aksjologiczne badanych osób 190 7.4. Formy aktywności preferowane przez badane osoby 196 7.5. Wybrane uwarunkowania i motywy podejmowania aktywności edukacyjnej przez badanych emerytów 209 7.6. Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym 220 7.7. Podsumowanie. Próba kompleksowego spojrzenia 233 Rozdział 8 Teoretyczne i empiryczne przesłanki aktywizowania ludzi starych w zakresie edukacji i funkcjonowania na rynku pracy 241 8.1. Miejsce oraz rola aktywności edukacyjnej i zawodowej w obszarze pomyślnego starzenia się 241 8.2. Wspieranie aktywności osób w wieku emerytalnym – propozycje rozwiązań systemowych dotyczących aktywności edukacyjnej i zawodowej 244 8.3. Hipotetyczny model (wzorzec) stymulowania i inicjowania aktywności edukacyjnej osób starych w kontekście ich rzeczywistych potrzeb 247 Zakończenie Dyskusja wyników i perspektywy dalszych badań 253 Bibliografia 261 Spis tabel 284 Spis rysunków 288 Aneks 289 Summary 319
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

510906629 pon.-pt. 9-16
biuro@ebook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.