Dodano produkt do koszyka

Badania jako podstawa projektowania user experience

Badania jako podstawa projektowania user experience

Iga Mościchowska, Barbara Rogoś-Turek

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Pierwsza polska publikacja o roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktów interaktywnych. Książka pokazuje nieodłączny związek badań z projektowaniem i biznesem, którego wynikiem są intuicyjne, budzące pozytywne emocje i wartościowe produkty. Autorki, bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży startupowej, interaktywnej i IT, pokazują jak włączyć badania w kulturę organizacji, aby tworzyć produkty oparte na wiedzy, a nie przeczuciach. Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy dla menadżerów, badaczy i projektantów. Kierownikom ułatwi poruszanie się w tematyce badawczej, weryfikację rzetelności badaczy, którym zleca prace, pokaże ramy czasowe i wyzwania logistyczne, a także korzyści płynące z badań. Dla badaczy książka stanowi podręczne kompendium wiedzy, a projektantom dostarcza argumentów przemawiających za tworzeniem produktów w oparciu o realne dane. Książka została napisana zarówno dla entuzjastów, jak i przeciwników badań z użytkownikami. Tym pierwszym uzmysłowi różnorodność metod i ułatwi ich dobór do kontekstu projektu, drugim pokaże praktyczne zastosowanie wniosków z badań. Autorki przedstawiają 13 głównych metod badawczych, dopełniając je rzadziej spotykanymi wariantami, przykładowymi narzędziami, harmonogramami i dobrymi praktykami. Każda zaprezentowana metoda badawcza zawiera: - pigułkę, czyli najważniejsze cechy i elementy składowe danej metody, tak aby można było w minutę zorientować się w jej przeznaczeniu, - plusy i minusy, ułatwiające szybki dobór metody do danego kontekstu, - dobre praktyki, czyli wskazówki, na co zwrócić uwagę, jak usprawnić proces i jakich błędów unikać, - ciekawostki, polemiki i wariacje metod, które mogą zainteresować nawet bardzo doświadczonych badaczy, - przykład, czyli praktyczne zastosowanie metody w konkretnym projekcie.

Cena: 89.00 zł 77.00

ebook

Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Tytuł
Badania jako podstawa projektowania user experience
Autorzy
Iga Mościchowska, Barbara Rogoś-Turek
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-18443-8
Rok wydania
2015 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
496
Format
epub, mobi
Spis treści
Przedmowa 11 1. Rola badań w procesie projektowania user experience rozwiązań interaktywnych 21 1.1. User experience projektów interaktywnych 27 1.1.1. Definicja user experience 28 1.1.2. Definicja użyteczności 29 1.2. Proces projektowania zorientowanego na użytkownika 29 1.2.1. Miejsce UX w wodospadowym prowadzeniu projektów 31 1.2.2. Miejsce UX w metodykach zwinnych 32 1.2.3. Badania z użytkownikami w UCD 33 1.3. Klasyfikacja metod badawczych wykorzystywanych w procesie projektowym 37 1.4. Korzyści z wykorzystania badań w projektowaniu 42 2. Przygotowanie do badań z użytkownikami 49 2.1. Plan badawczy 50 2.2. Dobór metody badawczej 53 2.3. Dobór próby i rekrutacja 57 2.3.1. Dobór próby w badaniach ilościowych 57 2.3.1.1. Celowy dobór próby 59 2.3.2. Rekrutacja uczestników badań 59 2.4. Przygotowanie do badań 64 2.4.1. Przygotowanie narzędzia badawczego 64 2.4.2. Organizacja sesji badawczych 65 2.5. Prowadzenie badań 69 2.6. Badania z udziałem dzieci 71 2.6.1. Dlaczego badania z dziećmi są inne niż z dorosłymi 72 2.6.2. Przygotowania do badań z dziećmi 75 2.6.3. Prowadzenie badań z dziećmi 76 3. Badania potrzeb w projektowaniu produktów 79 3.1. IDI, czyli indywidualne wywiady pogłębione 83 3.1.1. Kiedy stosować wywiady indywidualne 84 3.1.2. Rodzaje wywiadów indywidualnych. 86 3.1.3. Przebieg badania 88 3.1.4. Wariacja: diady 94 3.1.5. Analiza 95 3.1.6. Korzyści i ograniczenia wywiadów indywidualnych 96 3.2. Badania kwestionariuszowe 98 3.2.1. Kiedy stosować badania kwestionariuszowe. 99 3.2.2. Przebieg badania 102 3.2.3. Ważne dla UX skale i narzędzia 106 3.2.4. Wariacja: ankieta audytoryjna 108 3.2.5. Wariacja: CATI 109 3.2.6. Analiza ankiet 110 3.2.7. Korzyści i ograniczenia badań kwestionariuszowych 112 3.3. Fokusy, czyli zogniskowane wywiady grupowe 113 3.3.1. Kiedy stosować fokusy 115 3.3.2. Przebieg badania 116 3.3.3. Techniki projekcyjne i zadania praktyczne 121 3.3.4. Fokusownia 129 3.3.5. Moderacja 131 3.3.6. Wariacja: współprojektowanie 133 3.3.7. Analiza badań fokusowych 134 3.3.8. Korzyści i ograniczenia fokusów 135 3.4. Badania etnograficzne: obserwacja i wywiad kontekstowy 137 3.4.1. Obserwacja 137 3.4.2. Wywiad kontekstowy 139 3.4.3. Kiedy stosować badania etnograficzne 141 3.4.4. Przebieg badania 143 3.4.5. Konstrukcja scenariusza wywiadu kontekstowego 149 3.4.6. Prowadzenie wywiadu kontekstowego 152 3.4.7. Wariacja: wywiad kontekstowy z zadaniami 153 3.4.8. Wariacja: shadowing 154 3.4.9. Analiza 155 3.4.10. Korzyści i ograniczenia badań etnograficznych 161 3.5. Badania dzienniczkowe 162 3.5.1. Kiedy stosować badania dzienniczkowe 164 3.5.2. Rodzaje dzienniczków ze względu na formę 165 3.5.3. Rodzaje dzienniczków ze względu na strukturę 169 3.5.4. Przebieg badania 170 3.5.5. Narzędzie badawcze 174 3.5.6. Wariacja: sonda kulturowa 183 3.5.7. Analiza dzienniczków 187 3.5.8. Korzyści i ograniczenia badań dzienniczkowych 188 3.6. Analiza danych zastanych 190 3.6.1. Kiedy stosować analizę danych zastanych 191 3.6.2. Warianty analizy danych zastanych 193 3.6.2.1. Desk research 193 3.6.2.2. Analiza zawartości i treści 195 3.6.3. Rodzaje analizowanych treści 195 3.6.4. Jednostki analizy i klucz kategoryzacyjny 196 3.6.5. Korzyści i ograniczenia analizy danych zastanych 200 3.7. Sortowanie kart 201 3.7.1. Kiedy stosować sortowanie kart 203 3.7.2. Rodzaje sortowania kart 204 3.7.3. Przebieg badania 209 3.7.4. Analiza sortowania kart 214 3.7.5. Wariacja: sortowanie drzewiaste 217 3.7.6. Korzyści i ograniczenia sortowania kart 221 4. Ewaluacja, czyli jak sprawdzić user experience projektu 223 4.1. Zadaniowe testy użyteczności 228 4.1.1. Kiedy stosować zadaniowe testy użyteczności 231 4.1.2. Przebieg badania 234 4.1.2.1. Liczebność próby i rekrutacja respondentów 234 4.1.2.2. Scenariusz badań i zadania 241 4.1.2.3. Przygotowanie badań 248 4.1.2.4. Prowadzenie zadaniowych testów użyteczności 256 4.1.2.5. Ocena satysfakcji 265 4.1.3. Różne typy testów użyteczności 270 4.1.3.1. Testy z pomiarem wykonania i testy porównawcze 270 4.1.3.2. Wspólne odkrywanie 272 4.1.3.3. Metoda zaznajamiania 273 4.1.3.4. Testy mobilne i w terenie 274 4.1.3.5. Testy na makietach i na prototypie 276 4.1.4. Wariacja: Test 5 sekund 278 4.1.5. Wariacja: Czarnoksiężnik z krainy Oz 281 4.1.6. Wariacja: RITE (szybki iteracyjny test i ewaluacja) 281 4.1.7. Analiza i raportowanie wyników badań 287 4.1.8. Korzyści i ograniczenia zadaniowych testów użyteczności 296 4.2. Eyetracking 298 4.2.1. Kiedy stosować eyetracking 299 4.2.2. Ilu respondentów zaprosić do eyetrackingu 302 4.2.3. Przebieg badania 303 4.2.3.1. Ograniczenia osobowe i techniczne 304 4.2.3.2. Protokół głośnego myślenia 305 4.2.3.3. Patrzenie swobodne vs. zadania 306 4.2.3.4. Problemy techniczne i analityczne 307 4.2.4. Metryki analizy 308 4.2.5. Korzyści i ograniczenia eyetrackingu 312 4.3. Zdalne badania ewaluacyjne 314 4.3.1. Moderowane i niemoderowane badania zdalne 314 4.3.2. Zalety i ograniczenia 321 4.4. Ewaluacja emocji w UX 325 4.4.1. Kiedy stosować ewaluację emocji 327 4.4.2. Metody i techniki ewaluacji emocji 328 4.4.2.1. Metody subiektywne 329 4.4.2.2. Metody obiektywne 337 5. Optymalizacja, czyli jak doskonalić projekt 343 5.1. Analiza statystyk 347 5.1.1. Źródła statystyk 348 5.1.2. Obszary analizy 351 5.1.3. Dziesięć dobrych praktyk analityka 358 5.1.4. Problemy z analizą statystyk 362 5.1.5. Korzyści i ograniczenia analizy statystyk 363 5.2. Testy A/B 364 5.2.1. Co testować 366 5.2.2. Przebieg badania 368 5.2.3. Wariacja: Testy wieloczynnikowe 379 5.2.4. Korzyści i ograniczenia testów A/B 380 5.3. Śledzenie ruchów myszki 382 5.3.1. Przebieg badania 383 5.3.2. Analiza wyników 389 5.3.3. Korzyści i ograniczenia śledzenia ruchów myszki 396 6. Analiza danych i raportowanie 399 6.1. Analiza jakościowa 403 6.1.1. Przygotowanie danych 404 6.1.2. Analiza danych 407 6.1.3. Interpretacja danych 419 6.2. Analiza ilościowa. 424 6.2.1. Przygotowanie danych 424 6.2.2. Statystyki opisowe 425 6.2.3. Jak określać relacje pomiędzy zmiennymi 430 6.2.4. Jak nie wpaść w pułapkę liczb 436 6.3. Modelowanie oparte na badaniach 438 6.3.1. Persony 439 6.3.2. Mapa empatii 443 6.3.3. Scenariusze użytkownika 446 6.3.4. Diagramy i przepływy 449 6.3.5. Mapowanie podróży użytkownika 451 6.3.6. Macierze 454 6.4. Komunikowanie wyników badań 456 6.4.1. Struktura raportu badawczego 460 6.4.2. Jak napisać raport, żeby ktoś go przeczytał 467 6.4.3. Filmy wideo 473 6.4.4. Prezentowanie wyników 475 6.5. Promuj badania w swojej organizacji 489 Indeks 491
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

510906629 pon.-pt. 9-16
biuro@ebook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.