Kategorie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Lista produktów producenta: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

z 15
 • 20,00 zł
  Marcin Kobylas

  Analiza kryminalna jest narzędziem wspomagającym pracę organów ścigania. Przyczynia się ona do rozwiązywania spraw o dużym ciężarze gatunkowym, które są wielowątkowe. W sprawach tych pojawiają się nie tylko tzw. klasyczne informacje...

  20,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258221
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 25,01 zł
  Waldemar Zubrzycki

  Główną przesłanką powołania do życia pododdziałów antyterrorystycznych Policji była konieczność przeciwdziałania zjawiskom niezwykle groźnym dla bezpieczeństwa publicznego, jakimi niewątpliwie były rosnące zagrożenia związane z terroryzmem oraz...

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 258222
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 46,00 zł
  Marek Fałdowski

  Niniejsza monografia to efekt inicjatywy, której ambicją jest wymiana naukowych i zawodowych doświadczeń, a przez to wzmacnianie kompetencji budujących bezpieczeństwo dokumentów publicznych.

  46,00 zł
  PDF
  prodcutid: 285486
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 71,00 zł
  Adrian Karol Siadkowski

  Problematyka bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym sięga swoimi korzeniami

  71,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259637
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 33,00 zł
  Jarosław Struniawski, Justyna Jurczak,...

  Zamiarem autorów niniejszego opracowania było przedstawienie różnych rozwiązań organizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych w Europie.

  33,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294295
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 50,00 zł
  Piotr Bogdalski

  Praca jest pierwszym opracowaniem, w którym zgodnie z zasadami metodologii podjęto precyzyjnie zdefiniowany problem badawczy obejmujący określony etap postępowania kadrowego, którego celem — jak wyjaśnił sam Autor — było przeprowadzenie diagnozy...

  50,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258223
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 40,00 zł
  Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz,...

  Charakter współczesnego zagrożenia terroryzmem implikuje konieczność zaangażowania różnorodnych sił i środków, będących w dyspozycji państwa, a także konieczność skoordynowania ich aktywności w obszarze anty-terroryzmu.

  40,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258224
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 36,00 zł
  Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz,...

  Bezpieczeństwo zaliczane jest do najwyższych potrzeb i wartości człowieka, a jego znaczenie każdy dostrzegać może codziennie. Stanowi ono dobro osobiste, jak również społeczne — i to zarówno w wymiarze lokalnym, jak też państwowym, a nawet...

  36,00 zł
  PDF
  prodcutid: 258225
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 25,01 zł
  Krzysztof Masiul

  Od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej; dorobek prawny Unii miał istotne znaczenie, jeśli chodzi o nasze prawo w dziedzinie regulowania zwalczania terroryzmu. Przełomowym momentem w kwestii wypracowania szerokiego...

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 258226
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 37,10 zł
  Bernard Wiśniewski

  W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia bezpieczeństwa oraz zagrożenie z różnych perspektyw badawczych. Istotną jego składową jest także typologiczny podział bezpieczeństwa i zagrożeń.

  37,10 zł
  PDF
  prodcutid: 258227
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 41,00 zł
  Andrzej Misiuk, Marcin Jurgilewicz,...

  Autorzy umożliwili Czytelnikom odniesienie zagadnień historycznych do współczesnej polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

  41,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292021
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
 • 32,00 zł
  Jarosław Struniawski

  (...) Autor podjął się (...) rozwiązania problemu złożonego i trudnego, niezwykle istotnego dla bezpieczeństwa, wymagającego naukowego podejścia do poruszonych zagadnień. M

  32,00 zł
  PDF
  prodcutid: 292165
  Availid: -1
  Availid: 258222
  Availid: 285486
  Availid: 259637
  Availid: 294295
  Availid: 258223
  Availid: 258224
  Availid: 258225
  Availid: 258226
  Availid: 258227
  Availid: 292021
  Availid: 292165
z 15