Kategorie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

 • image
  Zbiornik 13

  Środek zimy, pierwsze lata XXI wieku....

  29,50 zł -10% 32,78 zł

Dostawcy

Brak dostawców

Lista produktów producenta: Wyższa Szkoła Humanitas

z 2
 • 27,00 zł
  Kamila Żmuda-Matan

  Praca odnosić się będzie do zagadnień związanych z wybraną jednostką samorządu terytorialnego – miastem na prawach powiatu (...) której to dualizm zostaje dodatkowo spotęgowany na gruncie istniejącego systemu finansowania zadań (...).

  27,00 zł
  PDF
  prodcutid: 293157
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 29,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Osoby niepełnosprawne funkcjonują razem z osobami pełnosprawnymi w określonej przestrzeni. Oddziaływanie tego, co znajduje się w obszarze tej przestrzeni, osoby niepełnosprawne odbierają i oceniają jako dostosowanie lub niedostosowanie do ich potrzeb.

  29,00 zł
  PDF
  prodcutid: 294551
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 25,01 zł
  Tomasz Miłkowski, Barbara Orzeł

  Niniejsza publikacja ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi problematykę zagadnień bezpieczeństwa jako sfery życia człowieka, w kontekście regulacji prawnych.

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 299265
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 23,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  (...)opracowanie to stanowić będzie kolejny etap w procesie analizy rozwiązań prawnych towarzyszących działaniom na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 297774
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 24,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Prezentowana monografia zbiorowa wiąże się z realizowanym w latach 2016-2017 r. w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas projektem badawczym pt. „Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej”.

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 297771
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 25,01 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Niniejsza praca stanowi forum prezentacji wyników badań nad problematyką zarządzania jakością w organizacjach różnych typów

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 297775
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 23,00 zł
  Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska

  Niniejsza książka poświęcona jest omówieniu realizacji projektu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, ważnego narzędzia, które pozwala na właściwe zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 293275
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 24,00 zł
  Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marek Krannich

  Niniejsza monografia podejmuje próbę wskazania zależności między kulturą organizacyjną a wykorzystywanymi narzędziami komunikacji w układzie odniesień wzajemnych zarówno wykładowców, jak i studentów.

  24,00 zł
  PDF
  prodcutid: 301875
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 25,01 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Książka niniejsza jest zbiorem artykułów, w których Autorzy podjęli próbę przedstawienia zjawiska poszukiwania zabytków i obrotu nimi

  25,01 zł
  PDF
  prodcutid: 298446
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 23,00 zł
  Jolanta Staszewska, Piotr Skorus

  Głównym problemem niniejszej książki jest wskazanie, że komunikacja wizualna stanowi element komunikacji marketingowej i określanie zasad komunikacji wizualnej odnosi się do budowania miksu promocyjnego komunikacji marketingowej.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 298611
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 27,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Nowoczesne koncepcje zarządzania to monografia zrealizowana jako pokłosie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE 2018.

  27,00 zł
  PDF
  prodcutid: 299269
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
 • 23,20 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Sześć opracowań zawartych w niniejszym tomie składa się na narrację, której celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak osoby starsze postrzegają wypełnianie przez Policję zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania

  23,20 zł
  PDF
  prodcutid: 301885
  Availid: -1
  Availid: 294551
  Availid: 299265
  Availid: 297774
  Availid: 297771
  Availid: 297775
  Availid: 293275
  Availid: 301875
  Availid: 298446
  Availid: 298611
  Availid: 299269
  Availid: 301885
z 2