Kategorie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Lista produktów producenta: C. H. Beck

z 92
 • 151,12 zł
  Michał Bernaczyk

  Najbardziej kontrowersyjnym wątkiem dostępu do informacji publicznej w Polsce jest rosnąca liczba orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego umożliwiających odmowę dostępu do tzw. „dokumentów wewnętrznych”.

  151,12 zł
  PDF
  prodcutid: 271872
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 80,82 zł
  Filip Chybalski, Joanna Rutecka, Edyta...

  W monografii podjęto próbę wykorzystania danych statystycznych o systemach emerytalnych ok. 30 krajów europejskich do oceny ich adekwatności dochodowej, efektywności oraz redystrybucyjności.

  80,82 zł
  PDF
  prodcutid: 211840
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 197,97 zł
  Marcin Banasik

  Monografia „Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej" zawiera skondensowaną wiedzę dotyczącą instrumentów prawnych, za pomocą których organy regulacyjne ingerują w sytuację przedsiębiorców i...

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 342084
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 197,97 zł
  Krzysztof Horubski

  W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego.

  197,97 zł
  PDF
  prodcutid: 271870
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 57,40 zł
  Jan Sikora

  Publikacja przygotowana przez prof. Jana Sikorę jest cennym źródłem informacji dla naukowców i praktyków zajmujących się przedsiębiorczością pozarolniczą, w tym agroturystyką.

  57,40 zł
  PDF
  prodcutid: 122263
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 80,82 zł
  Anna Prusak, Piotr Stefanów

  Głównym celem książki jest przedstawienie problematyki procesu podejmowania decyzji z wykorzystaniem metody analitycznego procesu hierarchicznego, zwanej także „metodą AHP” (ang. Analytic Hierarchy Process).

  80,82 zł
  PDF
  prodcutid: 171488
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 115,98 zł
  Sebastian Koczur

  Monografia w pogłębiony sposób poddaje analizie zasady odpowiedzialności materialnej pracowników, biorąc pod uwagę aksjologiczny wymiar norm prawa pracy. Istota opracowania sprowadza się do udzielenia odpowiedzi, czy w kontekście obowiązywania funkcji...

  115,98 zł
  PDF
  prodcutid: 287242
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 174,54 zł
  Paweł Daniel, Filip Geburczyk

  Monografia stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, poświęcone problematyce aktu informacyjnego jako formie działania administracji łączącej się z zapewnieniem udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy publicznej.

  174,54 zł
  PDF
  prodcutid: 353780
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 151,12 zł
  Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Dariusz...

  "Problematyka, na której skoncentrowano się w recenzowanej książce jest aktualna i bardzo ważna, a trafność wyboru tematu przygotowywanej do druku publikacji oraz ważkość podejmowanych w niej zagadnień nie budzi wątpliwości. Cel pracy został...

  151,12 zł
  PDF
  prodcutid: 284330
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 50,37 zł
  Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński

  Jakiekolwiek zastosowania matematyki w dowolnej dyscyplinie naukowej, w szczególności zaś w ekonometrii, wymagają znajomości działań na macierzach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, mnożenie Cauchy’ego).

  50,37 zł
  PDF
  prodcutid: 1666
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 45,68 zł
  Eugeniusz Gatnar, Marek Walesiak

  Książka jest monografią poświęcona metodom statystycznej analizy danych jakościowych, nazywanych bardziej precyzyjnie danymi niemetrycznymi, oraz danych symbolicznych o bardziej złożonej strukturze

  45,68 zł
  PDF
  prodcutid: 16846
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
 • 63,26 zł
  Wanda Marcinkowska-Lewandowska, Michał...

  Książka jest jedyną pozycją na rynku wydawniczym, która łączy w sobie trzy elementy: · dogłębny opis teorii kursu walutowego; · przegląd najważniejszych opracowań literatury światowej z zakresu modelowania kursu...

  63,26 zł
  PDF
  prodcutid: 1629
  Availid: -1
  Availid: 211840
  Availid: 342084
  Availid: 271870
  Availid: 122263
  Availid: 171488
  Availid: 287242
  Availid: 353780
  Availid: 284330
  Availid: 1666
  Availid: 16846
  Availid: 1629
z 92