Kategorie

Najlepiej sprzedające się

Promocje

Dostawcy

Brak dostawców

Lista produktów producenta: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

z 6
 • 30,00 zł
  Marcin Terlikowski, Marek Madej

  Administrator sieci powinien pamiętać o szerszym kontekście wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego, np. konieczności ich pogodzenia z innymi priorytetami państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

  30,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 146158
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 30,00 zł
  Roman Kuźniar

  Autor książki podjął próbę odpowiedzi na wiele ważnych pytań.

  30,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259811
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 0,00 zł
  Sergiusz Trzeciak

  Doskonałe wprowadzenie w zawiły świat negocjacji międzynarodowych, które w książce postrzegane są jako wielopoziomowa gra, gdzie ważne role odgrywają nie tylko negocjatorzy reprezentujący Brukselę i Warszawę.

  25,01 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 146166
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 30,00 zł
  Zbigniew Lewicki

  Nic tak dobitnie nie świadczy o zasadności tezy o odrębności amerykańskiej kultury politycznej jak fakt, że liczba wybieralnych funkcji i stanowisk w Stanach Zjednoczonych przekracza 519 tysięcy – od prezydenta USA aż po hycla w stanie Vermont

  30,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259812
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 0,00 zł
  Roman Kwiecień

  Nie jest to książka poświęcona historii prawa międzynarodowego. Nie przedstawiono w niej rozwoju regulacji prawnych dotyczących użycia siły zbrojnej, a analizy skoncentrowano na obowiązującym stanie prawnym.

  40,00 zł
  MOBI, EPUB
  prodcutid: 306772
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 40,00 zł
  Roman Kwiecień

  Nie jest to książka poświęcona historii prawa międzynarodowego. Nie przedstawiono w niej rozwoju regulacji prawnych dotyczących użycia siły zbrojnej, a analizy skoncentrowano na obowiązującym stanie prawnym.

  40,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306769
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 23,00 zł
  Elżbieta Maria Minczakiewicz

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne. Pismo ukazywało się w latach 2001–2012.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259806
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 23,00 zł
  Praca zbiorowa

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 272130
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.

  23,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 306733
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 23,00 zł
  Elżbieta Maria Minczakiewicz

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne. Pismo ukazywało się w latach 2001–2012.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 259809
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 23,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.

  23,00 zł
  PDF
  prodcutid: 306743
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
 • 0,00 zł
  Opracowanie zbiorowe

  Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne.

  23,00 zł
  PDF, MOBI, EPUB
  prodcutid: 308824
  Availid: -1
  Availid: 259811
  Availid: 146166
  Availid: 259812
  Availid: 306772
  Availid: 306769
  Availid: 259806
  Availid: 272130
  Availid: 306733
  Availid: 259809
  Availid: 306743
  Availid: 308824
z 6