Kategorie

Najlepiej sprzedające się

Dostawcy

Brak dostawców

Lista produktów producenta: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

z 75
 • 20,50 zł
  Karolina Kołodziej, Maciej Kronenberg

  Przedstawiono dzieje Uniwersytetu Łódzkiego widziane przez pryzmat budynków, które przez 70 lat znajdowały się w jego posiadaniu. Uwzględniono rolę Uniwersytetu i użytkowanych przez niego budynków w przestrzeni miasta w ostatnim siedemdziesięcioleciu.

  20,50 zł
  PDF
  prodcutid: 195933
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 17,45 zł
  Czesław Domański, Witold Kasperkiewicz,...

  Zaprezentowane w publikacji przedsięwzięcia przemysłowe, handlowe, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim.

  17,45 zł
  PDF
  prodcutid: 294382
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 22,45 zł
  Małgorzata Striker

  W książce podjęto tematykę zarządzania absencją pracowniczą i próbę zdiagnozowania możliwych w tej sferze dysfunkcji: nadmiernego korzystania ze zwolnień lekarskich oraz przychodzenia do pracy pomimo choroby lub wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 255339
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 21,45 zł
  Aneta Pawłowska, Eleonora Jedlińska,...

  Profesor Wanda Nowakowska jako historyk sztuki. Interpretacja dzieła sztuki. Odmienne formy wyrazu artystycznego w różnorodnych dziełach kultury wizualnej. Szeroko pojmowana architektura widziana w kontekście estetycznym i konserwatorskim.

  21,45 zł
  PDF
  prodcutid: 224392
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 16,00 zł
  Wiesław Piątkowski

  Książka jest szczegółową i pogłębioną naukową prezentacją i analizą poglądów ekonomicznych Adama Smitha. Podejmuje temat, który ma istotne znaczenie w studiowaniu i pogłębionym poznaniu współczesnej teorii ekonomii.

  16,00 zł
  PDF
  prodcutid: 169112
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 29,95 zł
  Michał Igor Ulasiewicz

  Prezentowana monografia zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w orzecznictwie sądów administracyjnych.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 275955
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 24,94 zł
  Łukasz Kamiński

  Prezentowana monografia jest próbą przekrojowego ujęcia zagadnienia administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego.

  24,94 zł
  PDF
  prodcutid: 280846
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 22,45 zł
  Krzysztof T. Konecki

  This book is unique and audacious, and fits very well with current tendencies within qualitative research. It introduces new, fresh threads to questions and concerns that are highly significant for contemporary social sciences.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 288142
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 19,95 zł
  Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta...

  Aesthetic energy of art, ideas, places and human relations. The phenomena of unfinished in Montenegro. Energetic bodily experience. Aesthetic energy of mission and practice. Mural painting and the spirit of the place versus graffiti and street art

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 224380
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 19,95 zł
  Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

  Publikacja dotyczy historii sztuki Afryki prezentowanej z perspektywy badań (post)kolonialnych. Stanowi ona efekt dyskusji środowiska afrykanistycznego z udziałem gości zagranicznych

  19,95 zł
  PDF
  prodcutid: 227018
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 29,95 zł
  Marek Jan Wasiński

  Celem monografii jest dokładne, całościowe, systematyczne i możliwie krytyczne zbadanie i przedstawienie sposobu, w jaki funkcjonuje mechanizm ochrony praw człowieka, zbudowany na podstawie Karty Afrykańskiej oraz Protokołu o ustanowieniu AfTPCz.

  29,95 zł
  PDF
  prodcutid: 272447
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
 • 22,45 zł
  Paweł Głodek

  Akademickie spin offy to przedsiębiorstwa tworzone przez byłych lub obecnych pracowników instytucji naukowych i wykorzystujące elementy wiedzy naukowej do budowy swojej oferty rynkowej.

  22,45 zł
  PDF
  prodcutid: 305962
  Availid: -1
  Availid: 294382
  Availid: 255339
  Availid: 224392
  Availid: 169112
  Availid: 275955
  Availid: 280846
  Availid: 288142
  Availid: 224380
  Availid: 227018
  Availid: 272447
  Availid: 305962
z 75